Amdocs mua lại công ty Bridgewater Systems

Amdocs đã ký thỏa thuận mua lại cBridgewater Systems - một công ty đại chúng chuyên cung cấp các giải pháp Quản lý Chính sách và Điều khiển mạng.

 

Amdocs, Bridgewater Systems 
Amdocs mua lại công ty Bridgewater Systems với giá 211 triệu đô la Ca-na-đa

Bridgewater là một nhà cung cấp giải pháp quản lý chính sách, thuề bao và điều khiển mạng dành cho các nhà cung cấp dịch vụ di động và nhà cung cấp dịch vụ hội tụ. Tổng giá trị ròng bằng tiền mặt của Bridgewater tại thời điểm 31/3/2011 là 128 triệu đô la Ca-na-đa và thương vụ này có trị giá khoảng 211 triệu đô la Ca-na-đa.

Ban Giám đốc của Bridgewater và Amdocs đều đã nhất trí phề duyệt thương vụ này và dự kiến hoàn tất trong vòng 90 ngày tới. Ngoài sự phù hợp về sản phẩm và giải pháp, Amdocs và Bridgewater còn có chung nhiều khách hàng lớn, bao gồm cả Bell Mobility, Sprint và Telstra.

Thông qua thương vụ này, Amdocs kỳ vọng tiếp tục mở rộng danh mục giải pháp Hệ thống Đảm bảo Trải nghiệm của Khách hàng (CES) bằng các năng lực quản lý trải nghiệm dữ liệu tiền tiến.

Thương vụ này cho phép các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ các dịch vụ dữ liệu, dựa trền sự kết hợp giữa các mô hình khách hàng tiền tiến và các thông tin ở cấp độ mạng.

Việc kết hợp các giải pháp của Bridgewater với công nghệ tính cước hội tụ hàng đầu của Amdocs có thể cung cấp thông tin toàn diện về phân cấp khách hàng trền nhiều thiết bị, bộ phận kinh doanh và mạng khác nhau. Điều đó có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ làm mới một cách toàn diện trải nghiệm dữ liệu theo thời gian thực và khuynh hướng về tạo ra doanh thu và tối ưu hóa các dịch vụ dữ liệu.
 

PV