Apple phát hành bản cập nhật Mac OS X 10.6.8

Apple đã phát hành bản cập nhật mới cho Mac OS X Snow Leopard. Phiên bản mới nhất có số hiệu 10.6.8.

 

Apple, Mac, Mac OS X, Mac OS X Snow Leopard,Mac App Store , Mac OS X 10.6.8
Apple phát hành bản cập nhật Mac OS X 10.6.8

Bản cập nhật 10.6.8 được khuyến khích cho tất cả người dùng Mac OS X Snow Leopard nhằm khắc phục các lỗi của hệ điều hành giúp tăng cường sự ổn định, tính tương thích và tính bảo mật của máy tính Mac.

Các nội dung chính của bản cập nhật 10.6.8:

• Nâng cao kho ứng dụng Mac App Store giúp máy tính Mac sẵn sàng nâng cấp lền Mac OS X Lion
• Khắc phục lỗi khiến tính năng Preview tắt bất ngờ khi đang hoạt động.
• Cải thiện hỗ trợ cho giao thức IPv6
• Cải thiện mức độ tin cậy của kết nối VPN
• Xác định và loại bỏ các biến thể của phần mềm giả mạo Mac Defender.

Bản cập nhật đã có thể tải về tại địa chỉ: http://support.apple.com/kb/HT4560 trền website của Apple hoặc qua cơ chế tự động cập nhật phần mềm trong Mac OS X.

Để có thể cập nhật mới, máy tính Mac của người dùng yều cầu chạy phiền bản Mac OS X 10.6.6 hoặc phiền bản cao hơn.

Minh Thắng