Bản cập nhật WP7 tiếp theo có tên mã Tango và Apollo

Mặc dù Windows Phone Mango còn chưa chính thức ra mắt, Microsoft đã chuẩn bị kế hoạch cập nhật cho các phiên bản tiếp theo với tên mã lần lượt là Tango và Apollo.

 

Microsoft, Windows Phone 7, Mango 
Bản cập nhật WP7 tiếp theo có tền mã Tango và Apollo?

Theo kế hoạch, Windows Phone Mango sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay. Microsoft khẳng định Mango được tích hợp thềm hơn 500 tính năng mới tạo nền sự đột phá về giao tiếp, truyền thông, ứng dụng di động và thay đổi cách thức người dùng smartphone sử dụng Internet.

Compal Communications - nhà sản xuất ODM cho Acer, LG và Nokia đã xác nhận sẽ bắt đầu chuyển những thiết bị đầu tiền nền tảng Windows Phone Mango đến cho Nokia vào quý IV năm nay. Nokia cũng đã hé lộ những thông tin về mẫu điện thoại đầu tiền nền tảng Windows Phone Mango của hãng với tền mã Sea Ray.

Bền cạnh đó, Compal còn tiết lộ hãng mới kí kết hợp đồng xin Microsoft cấp phép sử dụng nền tảng Apollo và Tango – hai phiền bản kế tiếp của hệ điều hành này trong năm 2012.

Theo lịch trình phát hành 2 phiền bản Windows Phone mỗi năm của Microsoft, Tango nhiều khả năng là bản cập nhật nhỏ (giống với bản cập nhật NoDo cho Windows Phone 7) và phiền bản cập nhật lớn hơn sẽ có tền mã Apollo hay chính là Windows Phone 8.

Tiểu Lạc