Amdocs khảo sát quan điểm khách hàng về dịch vụ kết nối

Amdocs đã công bố các kết quả của một nghiên cứu toàn cầu do công ty tài trợ để nghiên cứu về hành vi và quan điểm của người dùng khi kỷ nguyên của một thế giới được kết nối bắt đầu.

 

Amdocs 
Amdocs khảo sát quan điểm khách hàng về dịch vụ kết nối

Dựa trền các câu trả lời của hơn 4.700 người dùng tại 14 quốc gia nằm ở các khu vực Bắc và Nam Mỹ, Châu âu và Châu á Thái Bình Dương, nghiền cứu đã cung cấp những thông tin chưa từng có về các cơ hội và kỳ vọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ ở cấp độ khu vực. Những điểm đáng chú ý của kết quả nghiền cứu như sau:

- Các thị trường mới nổi ứng dụng công nghệ: Những người được khảo sát tại khu vực Mỹ La tinh có xác suất cao hơn tới 4 lần trong việc sở hữu nhiều chiếc điện thoại so với những người tại Bắc Mỹ. 82% số người được khảo sát tại Mỹ La tinh trong khi chỉ có 58% tại Bắc Mỹ dự đoán rằng máy tính PC và điện thoại di động sẽ hội tụ thành một thiết bị. 79% số người được khảo sát tại Mỹ La tinh muốn có các dịch vụ tại nhà riềng, như là dịch vụ giám sát hoặc an ninh.

- Các thị trường mới nổi đòi hỏi nhiều hơn từ các nhà cung cấp dịch vụ: Hơn một phần tư số người được khảo sát tại Bắc Mỹ chỉ rà soát lại các gói dịch vụ của họ khi đến thời điểm cần gia hạn trong khi tại EMEA là 13% và tại Mỹ La tinh là 10%. Các thị trường mới nổi dường như còn thay đổi nhà cung cấp dịch vụ của họ vì lý do kinh tế.

- Các thị trường mới nổi sẵn sàng trả tiền cho chất lượng dịch vụ: Các thị trường mới nổi là nơi mà khách hàng sẵn sàng nhất trong việc sử dụng và trả tiền cho các sản phẩm và dịch vụ mới. Chẳng hạn tại Mỹ La tinh, những người được khảo sát cho biết khả năng sử dụng dịch vụ và ứng dụng từ bất cứ thiết bị nào (46%), mạng có chất lượng tốt hơn (41%), truy cập vào nội dung TV (31%) và các thiết bị hấp dẫn (31%) chính là những điều được họ mong muốn nhất.

- Khoảng cách số tại Châu á Thái Bình Dương: Mức độ chấp nhận công nghệ cao hơn này tại các thị trường đang phát triển được thể hiện rõ khi so sánh mức độ trung bình về sử dụng dịch vụ và ứng dụng: mạng xã hội (86.6% tại các thị trường đang phát triển so với 56% tại các thị trường đã phát triển), chụp ảnh (85.3% so với 82.5%), tìm kiếm Internet di động (84.3% so với 31.5%) hay duyệt web (83% so với 59.5%) và chat (83.3% so với 54%).


PV