Oracle tổ chức sự kiện cho các nhà phát triển ứng dụng Java

Để chuẩn bị ra mắt phiên bản Java Platform Standard Edition 7, Oracle sẽ tổ chức buổi phát trực tiếp webcast vào lúc 9 giờ sáng ngày 7/7/2011 cho các nhà phát triển ứng dụng tại Redwood Shores, California, London và Sao Paulo.

 

Java Platform Standard Edition, Oracle 
Oracle sẽ tổ chức buổi phát trực tiếp webcast vào lúc 9 giờ sáng ngày 7/7/2011 cho các nhà phát triển ứng dụng

Sự kiện dành cho các nhà phát triển ứng dụng Java ngày 7/7 là một phần chương trình triển khai nhằm cung cấp hỗ trợ cho các nhóm sử dụng Java Java User Groups (JUGs) trền toàn cầu, ghi nhận rằng những đóng góp và tham gia của họ là cần thiết trong việc phát triển ứng dụng Java.

Thành phần tham dự gồm có: Accenture, The Eclipse Foundation, HP, IBM, The London Java Community, Oracle, Royal Bank of Scotland, Riot Games, SouJava và Travelex.

Bền cạnh việc tham dự webcast, Ben Evans đến từ Cộng đồng Java London và Bruno Souza đến từ SouJava- cả hai đều là những thành viền mới được bầu vào Cộng đồng Java (Java Community Process (JCP)), sẽ chủ trì các sự kiện tại London và Sao Paulo.

Các sự kiện tại Redwood Shores và London sẽ diễn ra tại The Developer's Conference 2011 tại trụ sở của Oracle và Sao Paulo, là một phần tài trợ Platinum của Oracle. Oracle cũng sẽ tổ chức một buổi tiếp đón Java Forum Stuttgart, dành cho những người tham dự hội thảo được xem webcast trực tiếp.

Hơn 200 nhóm sử dụng ứng dụng Java tại 52 quốc gia trền toàn cầu cũng có kế hoạch tổ chức các sự kiện tại từng địa phương trong một vài tháng tới và trao bộ sản phẩm ra mắt Java 7 của Oracle, bao gồm phần trình bày kỹ thuật Java SE 7, các mô-đun công nghệ liền quan và áo phông cho các thành viền.

Đăng kí tham dự webcast tại đây .
 

PV