Oracle khái quát về chiến lược lưu trữ

Các sản phẩm lưu trữ của Oracle được tích hợp với toàn bộ danh mục sản phẩm phần mềm của Oracle và hoạt động cùng với các ứng dụng Oracle, cung cấp hiệu năng, hiệu suất và độ bảo mật.

 

Oracle, chiến lược lưu trữ, software_news, PR_news
Đạt hiệu năng cao hơn 10 lần trong khi chỉ sử dụng dung lượng lưu trữ bằng một phần mười

Cụ thể, chiến lược lưu trữ của Oracle bao gồm các mục tiều:

- Đảm bảo phần mềm Oracle chạy nhanh và hiệu quả hơn trền thiết bị lưu trữ của Oracle. Năng lực cung cấp và quản lý tự động tích hợp cung cấp hiệu năng theo nhu cầu và đồng bộ hóa việc di chuyển và bảo vệ dữ liệu từ phần cứng đến phần mềm.

- Cung cấp một danh mục giải pháp lưu trữ toàn diện với các sản phẩm hàng đầu:

+ I/O cơ sở dữ liệu – Máy chủ lưu trữ Oracle Exadata.

+ I/O File NAS – Thiết bị lưu trữ Oracle ZFS.

+ I/O SAN lock – Thiết bị lưu trữ Pillar Axiom.

+ Băng từ – Giải pháp lưu trữ Băng từ Oracle StorageTek.

- Tăng tốc độ và mở rộng hoạt động kinh doanh lưu trữ thông qua mở rộng các giải pháp tích hợp từ ứng dụng đến lưu trữ.

Danh mục sản phẩm lưu trữ hoàn chỉnh của Oracle cho phép các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp đáp ứng những nhu cầu lưu trữ khắt khe. Danh mục này bao gồm:

- Oracle Exadata Storage, được thiết kế dành cho cơ sở dữ liệu Oracle, cung cấp hiệu năng dành cho các ứng dụng Xử lý Giao dịch Trực tuyến (OLTP), Kho dữ liệu và tập trung hóa cơ sở dữ liệu bằng các tính năng tối ưu hóa trong ngành như tách tải truy vấn (Query offload)

- Nén cột dữ liệu kết hợp (Exadata Hybrid Columnar Compression), Bộ nhớ đệm thông minh sử dụng Bộ nhớ đệm (Flash Exadata Smart Flash Cache), Trình quản lý tài nguyền I/O Resource Manager và chuyển mạch kết nối InfiniBand.

- Thiết bị Lưu trữ Oracle ZFS, sản phẩm hàng đầu về I/O File cho Lưu trữ Mạng (Network Attached Storage - NAS), cung cấp hiệu năng, tập trung hóa NAS dành cho các phần mềm Oracle, các hoạt động kiểm thử, phát triển và bảo vệ dữ liệu.

Các thiết bị lưu trữ Oracle ZFS Storage cung cấp các tính năng đảm bảo hiệu suất và hiệu năng trong ngành, bao gồm cả hoạt động nhân bản/sao chép cho các môi trường kiểm thử, phát triển cùng với kết nối InfiniBand để đảm bảo bảo vệ dữ liệu.

- Thiết bị lưu trữ Pillar Axiom, sự bổ sung vào danh mục sản phẩm lưu trữ của Oracle, sẽ là sản phẩm về Block I/O dành cho Mạng Lưu trữ (Storage Area Network - SAN). Nó đảm bảo tập trung hóa mạng lưu trữ doanh nghiệp với khả năng mở rộng hiệu năng/dung lượng, hiệu suất trong ngành và chất lượng dịch vụ.

- Giải pháp lưu trữ băng từ Oracle StorageTek Tape, được thiết kế để đảm bảo khả năng bảo mật dữ liệu, là giải pháp có độ tin cậy, độ sẵn sàng và khả năng mở rộng dành cho hoạt động tập trung hóa dữ liệu lưu trữ và bảo vệ dữ liệu.

PV