Oracle công bố giải pháp Oracle CRM On Demand Release 19

Các năng lực di động và điện toán đám mây mới giúp các đơn vị kinh doanh nâng cao doanh thu và tiết kiệm thời gian.

 

Oracle, CRM On Demand Release 19, điện toán đám mây, PR_news, Software_news
Giải pháp Oracle CRM On Demand Release 19

Oracle CRM On Demand Release 19 cung cấp các năng lực được thiết kế để nâng cao doanh thu, cắt giảm chi phí và nâng cao chất lượng trải nghiệm của khách hàng. Đồng thời cung cấp các lựa chọn mới về khả năng mở rộng và hoạt động di động, bao gồm cả năng lực để khách hàng và đối tác truy cập thông tin CRM quan trọng từ máy tính bảng iPad, điện thoại iPhone cho tới Blackberry hay ứng dụng Microsoft Outlook.

Khả năng truy cập ở mọi nơi gỡ bỏ gánh nặng cập nhật thông tin cho các cán bộ kinh doanh, đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu, giúp họ tập trung vào hoạt động kinh doanh, thay vì lãng phí thời gian quý giá chỉ để cập nhật thông tin một cách thủ công.

Năng lực di động với một ứng dụng kết nối trền điện thoại thông minh cho phép các cán bộ kinh doanh truy cập và cập nhật thông tin ở mọi lúc, mọi nơi.

Tính dễ sử dụng được nâng cao hơn thông qua một giao diện người dùng Microsoft Outlook mới, nhiều chức năng, cho phép truy cập tất cả mọi thông tin từ bền trong một ứng dụng quen thuộc, kể cả trong chế độ kết nối trực tuyến và ngoại tuyến.

Khả năng mở rộng cao hơn trong môi trường điện toán đám mây trong đó mã CRM được chạy trong môi trường điện toán đám mây cùng với những phần mở rộng ở phía máy khách, cung cấp một nền tảng tạo điều kiện cho khách hàng tạo ra các năng lực tùy biến phong phú.

Oracle CRM On Demand Release 19 cung cấp chức năng dành cho các ngành kinh tế khác nhau như khoa học đời sống, bảo hiểm, dịch vụ tài chính và ô tô. Các chức năng mới dành cho lĩnh vực khoa học đời sống bao gồm Tạo số lượng cuộc gọi lớn theo kế hoạch (Mass Creation of Planned Calls), đánh giá PCD nâng cao cùng với năng lực tùy biến và mở rộng các mối quan hệ giữa Khách hàng và Cán bộ quản lý khách hàng.

Chức năng mới dành cho ngành ô tô bao gồm những Cải tiến về Phương tiện, Địa chỉ của Đại lý và Phân tích Lịch sử Nâng cao. Các năng lực mới dành cho ngành bảo hiểm bao gồm hỗ trợ xây dựng chính sách bảo hiểm, Cải tiến đối tượng chính sách và cải tiến về Kế hoạch Tài chính và Tài khoản Tài chính.

Tham khảo thông tin: http://www.oracle.com/us/products/applications/crmondemand/release-19-428119.html

PV