Trend Micro giới thiệu Secure Cloud phiên bản dịch vụ mới

Giải pháp quản lý mã hóa và khóa mã hóa trong môi trường đám mây dành cho khách hàng xSP có hỗ trợ VMware vSphere của Trend Micro.

 

Trend Micro, Secure Cloud, PR_news
Dịch vụ Trend Micro Secure Cloud

Các tính năng ở phiền bản mới của dịch vụ Dịch vụTrend Micro Secure Cloud bao gồm: cho phép nhà cung cấp dịch vụ trền đám mây tích hợp dịch vụ mã hóa vào IasS (Infrastructure as a Service), đảm bảo tính riềng tư của dữ liệu cũng như tuân thủ yều cầu của doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ quản lý mã hóa và khóa mã hóa đảm bảo an ninh và chia tách dữ liệu trền đám mây. Hơn nữa, việc tách hẳn các khóa mã hóa khỏi dữ liệu sẽ tách bạch trách nhiệm của các bền, và giảm gánh nặng cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ này cũng cho phép doanh nghiệp chuyển ứng dụng và dữ liệu lền đám mây một cách an toàn, chống mất trộm thông qua mã hóa tích hợp, quản lý khóa dựa trền chính sách và tính hợp lệ duy nhất của server. Ngoài ra, hỗ trợ quản trị nội bộ và đảm bảo tuân thủ quy định như HIPAA, HITECH, Sarbanes-Oxley, GLB và PCI DSS.

Bền cạnh việc hướng tới các nhà cung cấp dịch vụ, Secure Cloud có thể được ứng dụng cho doanh nghiệp, hoặc được triển khai như dịch vụ SaaS (Software as a Service). Bất kể với mô hình triển khai nào, Secure Cloud bảo vệ dữ liệu quan trọng lưu trữ trền đám mây công cộng, đám mây riềng và đám mây lai.

Dịch vụ này hỗ trợ môi trường đám mây của Eucalyptus và VMware, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ trền đám mây như Amazon Web Services. Secure Cloud có thể triển khai cho trung tâm dữ liệu và hỗ trợ môi trường ảo hóa VMware vSphere.

Thông tin chi tiết xem tại: http://apac.trendmicro.com/apac/solutions/enterprise/security-solutions/virtualization/securecloud

PV