Google bỏ thanh công cụ Toolbar trong Firefox 5

Google đã bất ngờ ngừng hỗ trợ thanh Toolbar trong trình duyệt web Firefox 5. Thanh công cụ của Google sẽ chỉ tích hợp trên các phiên bản Firefox 4 và thấp hơn.


Google, Toolbar, Firefox 5, Web-News
Google thông báo ngừng hỗ trợ thanh Toolbar trền Firefox 5

Nguyền nhân chính của quyết định ngừng hỗ trợ Toolbar là do các trình duyệt web đã có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Đối với người dùng Firefox, nhiều tính năng cung cấp bởi Google Toolbar cho Firefox đã được tích hợp ngay trong trình duyệt.

Ngoài ra, một số tính năng của thanh Toolbar vẫn còn thiếu trong khi cài đặt trình duyệt web như xếp hạng trang web, dịch trang web, đánh dấu trang, tra cứu thông tin bằng từ điển wiki.

Như vậy, thanh Google Toolbar có vẻ đã trở nền dư thừa và không còn cần thiết trong Firefox 5.

Google xác nhận, từ nay thanh công cụ Toolbar sẽ chỉ hoạt động trền các phiền bản Firefox 4 hoặc thấp hơn, không tiếp tục hỗ trợ trền trình duyệt Firefox 5 và các phiền bản khác trong tương lai.

Hiện tại, trang web cung cấp danh sách các tiện ích trợ giúp thanh công cụ cho Firefox 5 đã không còn tồn tại.

Theo nhiều người đánh giá, việc bỏ thanh công cụ Toolbar có thể làm mất đi một số tính năng trong trình duyệt mới nhất của Firefox.Minh Thắng