HP phát triển dự án tái chế hộp mực in "Khép kín"

HP công bố hợp tác với Tập đoàn Lavergne sản xuất 1 tỷ hộp mực in sử dụng nhựa tái chế từ chương trình tái chế hộp mực in "khép kín" của HP tại nhà máy nhựa tổng hợp mới của Lavergne tại Việt Nam.

 

HP, Lavergne 
Đại diện HP và Lavergne tại buổi công bố dự án tái chế hộp mực in "Khép kín"

HP và Lavergne hiện đang tham gia dự án phát triển các loại nhựa tái chế từ nhiều loại nhựa để sử dụng trong một số sản phẩm in ấn của HP. Hộp Mực in Chính hãng HP được thiết kế sử dụng tới 70% nguyền liệu tái chế mà vẫn đáp ứng những yều cầu khắt khe của HP về chất lượng và độ tin cậy.

HP đã có quan hệ đối tác với Tập đoàn Lavergne trong suốt 12 năm với trọng tâm phát triển các giải pháp chế tạo nhựa tổng hợp “khép kín” đáp ứng các tiều chuẩn chất lượng cao của hộp mực in Chính hãng HP. Việc mở rộng hoạt động sản xuất của Tập đoàn Lavergne tại Việt Nam giúp nâng cao năng lực hơn nữa của HP trong việc tăng cường sản lượng nhựa tái chế theo công nghệ “khép kín” được sử dụng để sản xuất hộp mực in Chính hãng HP hàng năm.

Nhà máy mới tại Việt Nam của Tập đoàn Lavergne sẽ giúp thúc đẩy các nỗ lực thẩm định trong khu vực, tạo điều kiện nâng cao sản lượng hộp Mực in Chính hãng HP sản xuất sử dụng quy trình tái chế “khép kín” trong tương lai.

Nhà máy mới này của Lavergne sẽ có qui trình hoạt động gần giống các cơ sở sản xuất hộp Mực in Chính hãng của HP trong khu vực Châu á-TBD và cũng gần các nguồn nguyền liệu tái chế trong nước hơn giúp giảm thiểu khoảng 6% lượng các-bon từ nhựa khi nhà máy được chính thức vận hành.

PV