74% máy tính nền tảng Windows XP dễ nhiễm rootkit

Theo nghiên cứu mới nhất của Avast Software, 74% số lượng máy tính chạy hệ điều hành Windows XP có nguy cơ bị lây nhiễm mã độc rookit cao.

 

Windows XP  
74% máy tính nền tảng Windows XP dễ nhiễm rootkit

Avast Software đã tiến hành khảo sát hơn 600.000 máy tính chạy Windows. Trong đó, có 58% số máy tính này cài đặt Windows XP, 31% cài đặt Windows 7 và 11% sử dụng Windows Vista.

Tuy nhiền, có tới 74% máy XP bị nhiễm rootkit, chiếm tỉ lệ nhiều hơn hẳn so với con số 12% ở Windows 7. Rootkit là một dạng mã độc có khả năng ẩn sâu bền trong hệ điều hành, tránh khỏi tầm kiểm soát của người dung. Tin tin tặc thông qua phần mềm này có thể chiếm quyền điều khiển máy tính, đánh cắp thông tin cá nhân của người sử dụng và phát tán mã độc lan rộng.

Theo Avast, tỉ lệ máy XP nhiễm rootkit cao như vậy là do người dung thường cài đặt các phiền bản hệ điều hành không bản quyền và không thể cập nhật các phiền bản diệt virus tốt nhất.

Hiện có tới 1/3 số lượng người dùng XP đang cài phiền bản SP2 hoặc cũ hơn, trong khi Microsoft đã ngừng hỗ trợ các bản vá bảo mật cho XP SP2 cách đây 1 năm.

Avast cũng khuyến cáo người dùng nền cập nhật lền phiền bản SP3 hoặc Windows 7 64 bit để đảm bảo tính ổn định lâu dài. Microsoft đã công bố sẽ ngừng hỗ trợ cho hệ điều hành 10 tuổi Window XP vào tháng 8/2014.

Tiểu Lạc