Qualcomm ra mắt AR SDK cho iOS

Các nhà phát triển đã có thể tải về bộ phát triển phần mềm tương tác thời gian thực AR SDK dành cho iOS.


Qualcomm, AR, Augmented Reality SDK  
Qualcomm đã ra mắt Augmented Reality SDK cho iOS

Sau thành công của bộ phát triển phần mềm tương tác thời gian thực (Augmented Reality SDK) dành cho Android, Qualcomm đã mở rộng nền tảng AR đến hệ điều hành iOS.

Các nhà phát triển phần mềm có thể sử dụng Xcode của Apple và Unity 3 để xây dựng các trải nghiệm tương tác 3D thời gian thực.

Bộ SDK miễn phí và các tiện ích mở rộng cho Unity có thể tải về tại địa chỉ: developer.qualcomm.com/ar

Thông tin thềm về nền tảng AR:

Nền tảng AR của Qualcomm mang đến hàng lọat các trải nghiệm giúp đáp ứng, tiếp cận và cung cấp cho người tiều dùng một hình thức truyền thông tương tác mới. Bộ tính năng phong phú của nền tảng này cho phép các nhà phát triển xây dựng các trình ứng dụng tương tác thời gian thực (AR apps) và những trải nghiệm với hình ảnh thế giới thực, như là những hình ảnh được in trền các ấn phẩm (sách, tạo chí, brochure, vé, bảng hiệu), và trền các bao bì sản phẩm. Nghiền cứu của Juniper đã dư đoán doanh thu hàng năm do các dịch vụ và ứng dụng của AR di động mang lại lền đến 1,5 tỷ USD vào trước năm 2015, tăng lền từ con số dưới 2 triệu USD vào năm 2010.

PV