Mỹ cấm các công ty sử dụng phần mềm lậu

Đạo luật mới về công nghệ thông tin của Mỹ cấm các công ty sử dụng phần mềm lậu kinh doanh tại Mỹ, áp dụng cho tất cả các công ty sản xuất toàn cầu.

 

Stacy Baird 
Stacy Baird, cựu cố vấn cho các thành viền của Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ 

Cựu cố vấn cho Thượng Viện và Hạ Viện Mỹ - Stacy Baird - cảnh báo rằng những điều luật mới về công nghệ thông tin từ Washington có thể tác động đến các nhà sản xuất Châu á và khách hàng của họ - những người bán sản phẩm tại thị trường Mỹ.

Theo ông Stacy Baird, cựu cố vấn cho các thành viền của Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ, đạo luật mới sẽ cấm các công ty sử dụng phần mềm lậu hoặc trộm cắp tài sản công nghệ thông tin kinh doanh tại các bang của Mỹ.
 
"Đạo luật được áp dụng cho các công ty sử dụng phần mềm bất hợp pháp dù trong quá trình sản xuất hay hoạt động kinh doanh. Không chỉ bang Washington mà bang Louisiana cũng đã ban hành đạo luật tương tự, và các bang khác cuả Mỹ cũng đang xem xét đạo luật này" - ông Stacy Baird cho hay.

Đạo luật mới áp dụng cho các công ty sản xuất toàn cầu từ Mỹ tới châu á, bao gồm Trung Quốc và cả Đông Nam á.

"Đạo luật mới này sẽ tác động đến các nhà sản xuất kể cả tại Châu á, theo cách trực tiếp, gián tiếp," ông Baird nhấn mạnh "Nếu nhà sản xuất sử dụng công nghệ bất hợp pháp không có đủ khả năng để trả tiền bồi thường thiệt hại của tòa án hoặc không thuộc thẩm quyền của tòa án, một đối thủ cạnh tranh kém lợi thế có thể kiện khách hàng của nhà sản xuất đó nếu khách hàng cung cấp những sản phẩm của nhà sản xuất đó bán trong thị trường bang Washington, hoặc những sản phẩm được sản xuất là một phần trong những sản phẩm của khách hàng được bán tại bang."

Tuy nhiền, đạo luật này cũng sẽ ủng hộ một vài nhà sản xuất và thậm chí một vài nước bằng cách tạo ra cơ hội rất lớn cho các công ty sử dụng công nghệ hợp pháp và thúc đẩy hành vi sử dụng phần mềm bản quyền. 

Đạo luật cũng tạo ra tiềm năng về lợi thế cạnh tranh cho các nền kinh tế sử dụng công nghệ hợp pháp trong lĩnh vực sản xuất. Lợi thế cạnh tranh này có thể được tăng cường nếu Đông Nam á dẫn đầu trong việc thiết lập các tiều chuẩn toàn cầu và phát triển chương trình chứng nhận cho các nhà sản xuất

PV