Apple giữ chân Tim Cook đến năm 2021

Nhằm giữ chân Tim Cook – CEO mới bổ nhiệm của Apple đến hết năm 2021, Hội đồng quản trị đã tặng cho ông 1 triệu cổ phiếu giới hạn (loại cổ phiếu do nội bộ công ty nắm giữ).

 

Steve Jobs, Apple, Tim Cook 
Apple giữ chân Tim Cook đến năm 2021 với 1 triệu cổ phiếu giới hạn

Theo đó, Tim sẽ nhận được một nửa số cổ phiểu giới hạn này vào tháng 8/2016. 500 nghìn cổ phiếu còn lại sẽ chuyển nốt cho ông vào tháng 8/2021, với điều kiện là Tim Cook vẫn tại vị cho đến thời điểm đó.

Tính theo giá trị cổ phiếu của Apple tại thời điểm hiện nay, số lượng 1 triệu cổ phiếu giới hạn có giá trị khoảng 383 triệu USD, gấp hơn 6 lần so với con số 59 triệu USD (bao gồm cả lương, thưởng và số tiền khi Tim tạm thời giữ chức CEO khi Steve Jobs nghỉ vì lí do sức khỏe) Apple trả cho Tim trong năm 2010.

Tuy nhiền, giá trị cuối cùng của số cổ phiếu này khi đến tay Tim sẽ căn cứ vào thời điểm mà ông nhận được, tức là vào tháng 8/2015 và tháng 8/2021. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu Tim không làm tốt vai trò CEO của mình và để cố phiểu trượt giá, số tiền ông nhận được cũng theo đó mà giảm đi.

Trong lá thư gửi cho nhân viền và Hội đồng quản trị khi chính thức tiếp quản vị trí CEO, Tim đã nhấn mạnh về việc sẽ tiếp tục giữ vững phương châm phát triển của Apple giống như khi steve Jobs còn điều hành công ty. 10 năm không phải là một thời gian dài nhưng Tim tin tưởng mình sẽ làm tốt vai trò của mình, bởi ông cũng đã từng gắn bó với Apple trong suốt 13 năm (từ năm 1998).

Theo một số tài liệu của Apple, số lượng 1 triệu cổ phiếu mà Tim nhận được chỉ bằng 1/5 so với Steve Jobs. Tính theo giá cổ phiểu hiện nay, Jobs đang nắm giữ 5.5 triệu cổ phiếu, tương đương với 2.1 tỷ USD.

Thu Hiền