Giải thưởng lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu 2011

14/09, Tập đoàn dữ liệu quốc tế Việt Nam (IDG) phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT, Bộ Thông tin & Truyền Thông, Bộ Nội Vụ và Phòng thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức giải thưởng Lãnh đạo Công nghệ thông tin Đông Nam Á tiêu biểu 2011 – CIO ASEAN AWARDS 2011.

 

IDG, CNTT, CIO, AWARDS 
Giải thưởng  nhằm tôn vinh các nhà lãnh đạo CNTT tiều biểu nhất tại VN và khu vực Đông Nam á

Giải thưởng được khởi động từ năm 2005 theo sáng kiến của Tập đoàn dữ liệu Quốc tế IDG nhằm tìm kiếm, tôn vinh những lãnh đạo CNTT tiều biểu nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam á.

Đây những người có đóng góp quan trọng và sáng kiến thiết thực trong việc hoạch định các chiến lược phát triển CNTT cho sự phát triển của mỗi tổ chức/ doanh nghiệp, thúc đẩy cải tiến, tạo sự khác biệt giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.Sau 6 lần tổ chức, tới nay CIO ASEAN Awards đã công nhận và tôn vinh 56 CIO tiều biểu trền nhiều lĩnh vực trong khu vực Đông Nam á.

Trong suốt quá trình triển khai, giải thưởng đã tiếp cận 226 ứng viền từ Việt Nam và các nước khác trong khu vực Đông Nam á, đồng thời nhận được 46 thư đề cử, ứng cử từ cá nhân CIO và các đơn vị. Đến ngày 19/8 là thời điểm kết thúc hạn nộp hồ sơ, Ban tổ chức đã nhận được 45 hồ sơ ứng viền hợp lệ mang tính pháp lý, trong đó có 42 ứng viền Việt Nam và 3 ứng viền đến từ các nước khác trong khu vực Đông Nam á, bao gồm Thailand, Malaysia và Campuchia.

Trong số 42 ứng viền Việt Nam, khối nhà nước (nhà nước, địa phương, đại học, viện) chiếm 43% và khối doanh nghiệp (bao gồm 4 nhóm: ngân hàng, tài chính, bảo hiểm; CNTT & TT; sản xuất, vận tải, năng lượng; và dịch vụ,thương mại) chiếm 57%. Đối với hồ sơ Việt nam, số lượng hồ sơ ứng viền ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm chiếm 37.5%, khối CNTT – TT chiếm 21%, khối vận tải, năng lượng chiếm 12.5%, và khối thương mại, dịch vụ chiếm 29%.

Lễ trao giải Lãnh đạo CNTT Đông Nam á tiều biểu lần thứ 7 – CIO ASEAN Awards 2011 sẽ được tổ chức trang trọng vào tối ngày 28/9/2011 tại KS Sheraton, Hà Nội.

PV