Microsoft giới thiệu Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft và Votiva đồng tổ chức hội thảo giới thiệu phiên bản mới Microsoft Dynamics AX 2012 – giải pháp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) được cải tiến với hơn 1000 tính năng mới.

 

Microsoft,  Microsoft,  Microsoft Dynamics AX 2012, PR-news  
Jamie Harper - TGĐ Microsoft Việt Nam trong buổi họp báo ra mắt Dynamics AX 2012 

Microsoft Dynamics AX 2012 của Microsoft và Votiva cho phép doanh nghiệp dự đoán và bắt kịp sự thay đổi, với khả năng linh hoạt có thể được thực hiện bởi một hệ thống quy trình kinh doanh thống nhất, kiến trúc định hướng mô hình, và đơn giản đến từ kinh nghiệm người dùng quen thuộc và gắn liền các công cụ hỗ trợ cộng tác.

Trong buổi ra mắt phiền bản Microsoft Dynamics AX 2012, Votiva cũng giới thiệu phiền bản bản địa hóa, được xây dựng cho thị trường Việt Nam, nhằm đáp ứng các yều cầu và chuẩn mực mà cơ quan nhà nước ban hành.

Kiến trúc của Microsoft Dynamics AX 2012 bao gồm khả năng xây dựng giải pháp cho nhiều ngành công nghiệp và khu vực địa lý, tạo ra những thay đổi cho các quy trình kinh doanh và kinh nghiệm cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp. 

Sự đơn giản của chức năng Microsoft Dynamics Role Tailored cung cấp cho mọi người trong toàn công ty những thông tin cần thiết để xử lý công việc, dễ dàng sử dụng phần mềm Microsoft hằng ngày, chủ động thiết kế các bộ báo cáo quản trị Trí tuệ doanh nghiệp (BI) giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác.

Cụ thể, Microsoft Dynamics AX 2012 giúp doanh nghiệp đơn giản hóa các quyết định như sau:

- Quản lý tính phức tạp của tổ chức toàn cầu với giải pháp ERP tập trung, giúp chuẩn hóa các quy trình và cung cấp tầm nhìn xuyền suốt hệ̀ thống, trong khi vẫn bắt kịp những thay đổi của các quy định địa phương.

- Đo lường hiệu quả kinh doanh và thích nghi với các quy trình mới đề̉ hỗ trợ cho các quyề́t định chiề́n lược của bạn. Quản lý các thay đổi thị trường như tung sản phẩm mới, sát nhập và mua lại.

-Trao quyề̀n cho nhân viền làm việ̀c, quyề́t định chủ động hơn nhờ sử dụng các công cụ quen thuộc với giao diệ̀n phù hợp. Tích hợp với Microsoft Office, bao gồm Excel, đưa các trải nghiệ̀m phù hợp và sử dụng một cách hiệu quả với chi phí thấp hơn.

Thông tin chi tiết về giải pháp Microsoft Dynamics có tại địa chỉ: microsoft.com/dynamics

PV