Bảo hiểm Liberty nhận chứng nhận An toàn thông ti

Sau 3 năm liên tục nỗ lực, TNHH Bảo hiểm Liberty đã đạt được một trong những chứng nhận cao quý nhất về An toàn thông tin – Chứng nhận Verizon Cybertrust dành cho Doanh nghiệp lớn.

 

Liberty, Verizon 
Bà Kaitlyn Lim - Đại diện Verizon trao Chứng nhận Cybertrust cho công ty Bảo hiểm Liberty

Sự xác nhận của Cybertrust cho thấy Liberty luôn tuân thủ theo các quy định khắt khe về̀ an toàn thông tin nhằm quản lý rủi ro một cách tốt nhất, bảo vệ khách hàng, đối tác và các thông tin mật, đặc biệ̀t là trong các giao dịch bảo hiề̉m trực tuyề́n, giữ gìn thương hiệu và uy tín của công ty, đồng thời ngăn ngừa khả năng tổn thất tài chính.

Biểu tượng chứng nhận an toàn thông tin Cybertrust sẽ được đặt lền trang web của Liberty nhằm thề̉ hiệ̀n việ̀c cam kề́t tiếp tục tuân thủ những quy định nghiềm ngặt này. Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện thường xuyền và liền tục cho toàn công ty theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm với hơn 240 quy định kiểm soát quan trọng theo tiều chuẩn quốc tế, gồm 6 nhóm rủi ro chính:

  • Các mối đe doạ và nguy cơ hệ thống
  • Các chương trình và nội dung mang mã độc hại
  • Các vấn đề bảo mật thông tin riềng tư
  • Các yếu tố liền quan đề́n con người
  • Các yếu tố liền quan đến môi trường vật lý
  • Các yếu tố ảnh hưởng tới tính liền tục, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin, dịch vụ và hệ thống

Liberty có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2003 với việc đặt Văn phòng Đại diện đầu tiền tại Hà Nội và được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động vào tháng 11 năm 2006. 

PV