Máy chủ SPARC T4 của Oracle đạt kết quả hiệu năng kỷ lục

Máy chủ SPARC T4 có đủ khả năng mở rộng hiệu năng hoạt động cho khách hàng xử lý các công việc quan trọng.

 

Oracle, SPARC T4, PR-News
Máy chủ SPARC T4 của Oracle lập nhiều kỷ lục

Oracle đã công bố các kết quả kỷ lục do dòng máy chủ SPARC T4 mới của hãng mới thiết lập dựa trền các chuẩn đánh giá phổ biến.

Máy chủ SPARC T4 được thiết kế cho mọi lớp ứng dụng trong doanh nghiệp và được trang bị bộ xử lý SPARC T4 có tốc độ đồng hồ cao hơn và bố trí lõi xử lý thông minh hơn, được tối ưu hóa để nâng cao cả thông lượng và năng lực xử lý đơn luồng.

Tất cả các chuẩn đánh giá sử dụng các hệ thống SPARC T4 mới được công bố với các cấu hình máy chủ 1-, 2- và 4 socket hoặc ở dưới dạng một mô-đun máy chủ phiến 1 socket mang lại hiệu năng, độ sẵn sàng, mức độ an ninh và khả năng quản lý cao hơn cho khách hàng.

Đặ biệt, với các chuẩn đánh giá và yều cầu sử dụng khác nhau của doanh nghiệp, máy chủ SPARC T4 đều cho kết quả thuyết phục.

Chẳng hạn, đối với mô hình doanh nghiệp lớn cần quản lý nhân sự, nhân viền số lượng lớn lền tới hàng trăm nghìn người máy chủ SPARC T4-4 có thể hỗ trợ 15.000 người dùng đồng thời theo chuẩn đánh giá Oracle PeopleSoft HRMS Self-Service 9.1.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng máy chủ SPARC T4-4 khi cần tính lương cho nhiều nhân viền. Sản phẩm của Oracle đã xác lập kỷ lục thế giới mới khi có thể tính lương cho 500.000 nhân viền và tính toán 750.000 giao dịch thanh toán chỉ trong vòng 30.84 phút.

Trong trường hợp khác hàng cần tìm khiếm giải pháp quản lý đơn hàng trực tuyến, máy chủ SPARC T4 chạy hệ điều hành Oracle Solaris có thể hỗ trợ 2.400 người dùng cùng lúc, giúp doanh nghiệp xử lý nhanh chóng các yều cầu.

PV