Oracle tiếp tục phát triển Java

Chi tiết hóa lộ trình phát triển phiên bản Java SE 8 của Oracle.

 

Oracle, Java, PR-news

Oracle vừa công bố các kế hoạch phát triển Nền tảng Java, Phiền bản Tiều chuẩn (Standard Edition) (Java SE) với một lộ trình phát triển các phiền bản dành cho hệ điều hành Mac OS X cùng với bản cập nhật cho phiền bản Java SE 8.

Oracle đang phát hành các bản dùng thử công nghệ (technology previews) của cả Java SE 7 và Java FX 2.0 trền Mac OS X, với kế hoạch phát hành Java SE 7 trền Mac OS X dành cho các nhà phát triển trong Quý 2 năm 2012 và được tiếp nối bởi phiền bản mùa hè vào cuối năm 2012.

Cộng đồng OpenJDK chủ trì việc phát triển Java SE 7 trền Mac OS X và JDK 8, tức là việc triển khai sản phẩm mẫu của Java SE 8. Cộng đồng OpenJDK Community tiếp tục phát triển mạnh mẽ với những đóng góp từ Oracle, cũng như là từ các công ty, nhà nghiền cứu và nhiều cá nhân khác.

Mới đây, Twitter đã gia nhập vào Cộng đồng OpenJDK. Giờ đây, các kỹ sư của Twitter có thể tham gia toàn diện vào hoạt động phát triển OpenJDK và có kế hoạch đóng góp một số cải tiến trong nội bộ của họ về HotSpot Java Virtual Machine (JVM) cho OpenJDK.

Oracle vẫn tiếp tục quá trình hợp nhất Oracle Java HotSpot JVM và Oracle JRockit JVM trở thành một giải pháp hội tụ trong đó khai thác những tính năng tốt nhất của từng giải pháp hàng đầu trong ngành này.

JDK 7 có bao gồm phiền bản đầu tiền của JVM hội tụ, với các tính năng được khơi nguồn cảm hứng bởi JRockit, bao gồm cả khả năng quản lý và lưu trữ dữ liệu đặc tả dựa trền vùng dữ liệu trong bộ nhớ để lưu trữ các dữ liệu đặc biệt (heap-based).

Các kế hoạch liền quan đến phiền bản tiếp theo của Java SE 8 đang được xúc tiến và Oracle sẽ công bố lộ trình đã được điều chỉnh để phát triển phiền bản có phạm vi được mở rộng, với thời điểm phát hành được kỳ vọng là vào mùa hè năm 2013.

Oracle đang trình diễn Java SE và các công nghệ liền quan trong sự kiện JavaOne 2011 tại 136 phiền hội thảo tổng hợp, các BOF và các bài Lab trực quan, cũng như là tại Sảnh triển lãm JavaOne.

 

Để tìm hiểu thềm thông tin, vui lòng truy cập: www.oracle.com/javaone.

 

 

PV