Bộ Thông tin và Truyền thông hợp tác cùng Microsoft

Microsoft tiếp tục hợp tác với Bộ Thông Tin & Truyền Thông nâng cao các kỹ năng CNTT&TT, thúc đẩy sự phát triển các dịch vụ Chính phủ điện tử, tăng cường năng lực ngành công nghiệp phần mềm và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên toàn cầu.

 

Microsoft, CNTT & TT, PC-News, PR-News
Đại diện của Bộ Thông tin & Truyền thông và Microsoft Việt Nam ký thỏa thuận

Bộ Thông Tin và Truyền Thông và Công ty Microsoft Việt Nam ký kết Thỏa thuận Quỹ phát triển công nghệ thông tin năm thứ 3 nhằm hỗ trợ nâng cao việc ứng dụng CNTT & TT trong các cơ quan nhà nước. Hai bền cam kết thúc đẩy sự phát triển các dịch vụ Chính phủ điện tử, tăng cường năng lực ngành công nghiệp phần mềm và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực cũng như trền toàn cầu.

Lễ ký kết thỏa thuận diễn ra tại Bộ Thông Tin và Truyền Thông dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, ông Jamie Harper, Tổng Giám Đốc Microsoft Việt Nam cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trong nước.

Theo đó, Bộ Thông Tin & Truyền Thông và Microsoft sẽ hợp tác trong việc nâng cao nguồn lực nhân viền Chính phủ có trình độ chuyền môn CNTT&TT, thúc đẩy việc triển khai các dịch vụ Chính phủ điện tử thông qua các dự án tại Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Quốc hội, Hiệp hội CNTT và các dự án CNTT&TT khác tại 17 địa phương trong cả nước.

Các dự án chủ yếu tập trung vào việc phát triển các hệ thống quản lý thông tin, xây dựng cổng thông tin điện tử hay nâng cao các dịch vụ công. Những dự án này sẽ góp phần vào sự phát triển ngành CNTT&TT của Việt Nam, giúp tiếp cận các công nghệ mới nhất cũng như thúc đẩy tính cạnh tranh cao hơn cho ngành CNTT&TT Việt Nam trong khu vực.

PV