Amdocs: Lễ tốt nghiệp Khoá học Tiếng Anh cho nhân viên CNTT và Truyền thông

Amdocs phối hợp với Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (NCIIS) và Hội đồng Anh tại Hà Nội hôm nay đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho các sinh viên lớp đầu tiên của khoá học Tiếng Anh dành cho nhân viên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

 

Amdocs, NCIIS 
Amdocs và NCIIS tổ chức Lễ tốt nghiệp Khoá học Tiếng Anh cho nhân viền CNTT và Truyền thông

Được khai giảng vào tháng Hai năm nay, chương trình do Amdocs tài trợ là chương trình đầu tiền tại Việt Nam về lĩnh vực này, thể hiện cam kết toàn cầu của Amdocs trong việc đóng góp cho cộng đồng. Ba mươi nhân viền từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn Việt Nam đã tham gia hơn 50 buổi học nằm trong khóa học kéo dài bảy tháng nhằm cải thiện kỹ năng thuyết trình tiếng Anh của mình.

Cùng với việc cải thiện các kỹ năng Anh ngữ cho học viền, khoá học cũng nhấn mạnh các giá trị của Amdocs, chẳng hạn như tầm quan trọng của việc liền tục học hỏi và hợp tác để cải thiện và đạt được trình độ xuất sắc, hay những bài học giúp học viền mở rộng và chia sẻ kinh nghiệm chuyền môn của họ trong việc giải quyết những thách thức kinh doanh mà các nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam phải đối mặt.

Nối tiếp thành công của khoá học đầu tiền này, NIICS hiện đang xác định và tuyển chọn các ứng viền cho khóa học thứ hai, dự kiến bắt đầu vào đầu năm tới. NIICS chịu trách nhiệm về quản lý và các điều kiện đăng ký, còn Hội đồng Anh tại Hà Nội đảm nhiệm việc giảng dạy, đánh giá và cấp chứng chỉ.

PV