Nhà sản xuất Việt Nam gắn với luật mới của Mỹ về bản quyền phần mềm

Geoff Hawkes - Chủ tịch của công ty sản xuất đồ nội thất hàng đầu của Việt Nam -đặt mục tiêu cao cho việc duy trì mối quan hệ thật tốt với khách hàng, do đó, ông quan tâm đến luật mới của Mỹ - luật hỗ trợ các công ty sử dụng phần mềm được cấp phép trong quá trình sản xuất của họ.

 

Geoff Hawkes  
Logo của công ty nội thất Geoff Hawkes

Luật Cạnh tranh không lành mạnh, ban hành gần đây, đã được thiết kế để loại bỏ lợi thế về chi phí thu được, nhờ sử dụng phần mềm không có giấy phép trong hoạt động kinh doanh. Luật quy định trách nhiệm này thuộc các nhà nhập khẩu Mỹ để đảm bảo rằng các nhà cung cấp hải ngoại cho họ, phải đang sử dụng phần mềm hợp pháp.

Spears Rochdale tham gia nhóm các công ty toàn châu á, với số lượng công ty ngày càng gia tăng, đang có lợi ích từ luật cạnh tranh không lành mạnh. Trong nhiều năm, các công ty này đã đầu tư vào sử dụng phần mềm có bản quyền, làm giá trị đầu tư thường bị gia tăng thềm lền hàng trăm ngàn đô la Mỹ.

Lúc đó, các công ty tìm cách sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền mà không phát hiện, thì có thể cạnh tranh với giá thấp hơn. Nhưng bây giờ sự ủng hộ đang chuyển sang các công ty sử dụng phần mềm và CNTT hợp pháp. Các nhà nhập khẩu lớn nhất của Mỹ sẽ sớm yều cầu các nhà cung cấp nước ngoài xác nhận tính hợp pháp của phần mềm và CNTT.

Tại Việt Nam, tầm quan trọng của thị trường Mỹ cho các nhà xuất khẩu được củng cố năm 2001 nhờ phề chuẩn hiệp định thương mại cho giảm thuế quan đối với lô hàng Việt Nam từ 40% về 3%. Nhờ đó, Rochdale Spears xuất khẩu 90% sản phẩm của mình sang Mỹ. 
 

PV