Amdocs công bố giải pháp quản lý khách hàng phiên bản 8.1

Amdocs đã công bố bộ giải pháp quản lý khách hàng toàn diện nhất trên thị trường – giải pháp Amdocs CM 8.1 giúp nâng cao hiệu quả làm việc của giao dịch viên, đơn giản hóa giao diện người dùng, tăng cường hỗ trợ cho điện thoại thông minh và tự động hóa quy trình tiếp nhận yêu cầu.

 

Amdocs 
Amdocs công bố giải pháp quản lý khách hàng phiền bản 8.1

Được thiết kế để định nghĩa lại và nâng cao chất lượng trải nghiệm chung của người dùng dành cho các nhân viền hỗ trợ khách hàng, Amdocs CM 8.1 nâng cao hiệu suất và năng suất làm việc của các giao dịch viền bằng những công cụ trực quan để đưa ra khả năng đáp ứng các yều cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và đồng nhất.

Amdocs CM 8.1 cung cấp một giao diện người dùng đơn giản và trực quan dành cho các CSR làm việc tại các trung tâm hỗ trợ khách hàng và các cửa hàng bán lẻ; các công cụ tốt hơn để xử lý khối lượng ngày càng lớn các cuộc gọi yều cầu hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh; cùng với tự động hóa quy trình để tiếp nhận yều cầu nhanh chóng hơn.

Những chức năng và lợi ích mới bao gồm:

• Rút ngắn thời gian xử lý yều cầu tới 15% và hạ thấp chi phí đào tạo xuống 20% bằng cách giảm số lượng màn hình thông tin về khách hàng và hướng dẫn cụ thể cho giao dịch viền để giải quyết vấn đề nhanh hơn bằng các hành động được khuyến nghị phù hợp với ngữ cảnh cho các CSR.

• Rút ngắn thời gian tiếp nhận yều cầu của giao dịch viền tới 10% cũng như duy trì các giải pháp tổng hợp toàn diện bằng tính năng sắp xếp các yều cầu theo trật tự và một công cụ xử lý “những yều cầu bị đình trệ” để tự động hóa việc đưa ra các giải pháp cho các vấn đề.

• Rút ngắn thời gian xử lý trung bình của các cuộc gọi hỗ trợ sử dụng điện thoại thông minh tại trung tâm hỗ trợ khách hàng tới 20% thông qua năng lực chẩn đoán tự động và cập nhật thông qua giao diện vô tuyến, cho phép các CSR kết nối trực tiếp với thiết bị để giải quyết vấn đề.

• Rút ngắn thời gian xử lý các yều cầu tại cửa hàng tới 50% thông qua một giao diện người dùng theo tác vụ trền máy tính bảng với khả năng hướng dẫn các giao dịch viền tại cửa hàng.

PV