ECI Telecom giới thiệu các nền tảng thiết bị truyền tải đa lớp tối ưu

ECI Telecom, nhà cung cấp toàn cầu các giải pháp mạng thế hệ sau đã công bố tầm nhìn về hội tụ thực sự cho các lớp mạng chuyển mạch gói và lớp mạng quang – Hệ thống Truyền tải Đa lớp Tối ưu (Optimized Multi-Layer Transport system – OMLT).

 

ECI Telecom 
ECI Telecom giới thiệu các nền tảng thiết bị truyền tải đa lớp tối ưu

OMLT khắc phục những khiếm khuyết của hệ thống truyền tải quang sử dụng công nghệ chuyển mạch gói (P-OTS) hiện nay nhằm đáp ứng các nhu cầu và giải quyết những thách thức mà các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đang phải đối mặt trong quá trình giới thiệu những dịch vụ mới một cách kịp thời và có hiệu quả về mặt chi phí. 

Nền tảng OMLT này cung cấp một thiết kế hệ thống theo cấu trúc mô-đun linh hoạt cho phép giảm thiểu mức chi phí đầu tư ban đầu nhưng vẫn đảm bảo khả năng sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu mở rộng tính năng, năng lực của nhà cung cấp dịch vụ, giúp họ chỉ chi trả đúng theo các nhu cầu và sự phát triển của họ. OMLT sử dụng một hệ thống quản lý duy nhất dành cho tất cả mọi lớp mạng, cho phép triển khai và duy trì các dịch vụ mới một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Những lợi ích của OMLT dành cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông:

• OMLT hỗ trợ nhu cầu bùng nổ ngày càng cao về băng thông trong tất cả các mạng truyền thông
• OMLT hướng tới việc giảm thiểu đáng kể chi phí cơ sở hạ tầng mạng bằng cách tối ưu hóa kiến trúc đa lớp tổng thể thay vì chỉ tối ưu hóa từng phần.
• OMLT giúp giải quyết áp lực ngày một lớn về doanh thu và lợi nhuận do chi phí lớn về thiết bị và vận hành mạng lưới.
• OMLT giúp các nhà cung cấp dịch vụ trong việc nhanh chóng và đơn giản hóa quá trình giới thiệu và duy trì các dịch vụ mới trong một thị trường có mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Ngoài ra, ECI đã giới thiệu dòng sản phẩm Apollo chạy trền nền tảng OMLT, là một phần trong khung giải pháp 1Net để giải quyết những khó khăn thường nhật và những vấn đề mang tính chiến lược liền quan đến xây dựng và vận hành mạng của khách hàng.

 

ECI Telecom, OPT 
Một số dòng sản phẩm Apollo nền tảng OMLT

Dòng sản phẩm Apollo bao gồm sáu loại sản phẩm cho một giải pháp toàn diện từ đầu cuối tới đầu cuối (end-to-end), từ mạng truy cập đến mạng đường dài:

Apollo OPT9603: Cung cấp khả năng tập trung lưu lượng có hiệu quả về chi phí dành cho các lưu lượng TDM và Ethernet/MPLS trền nền OTN và WDM.

Apollo OPT9604 và Apollo OPT9608: Hệ thống OMLT ở lớp biền mạng đô thị cung cấp khả năng tập trung các loại lưu lượng TDM, Ethernet và IP/MPLS trền nền OTN và WDM một cách hiệu quả chi phí nhất.

Apollo OPT9624 và Apollo OPT 9648: Hệ thống OMLT dành cho các phân khúc mạng đô thị, mạng lõi đô thị và mạng đường dài, được cấu hình như một một nền tảng liền mạng truyền tải quang thuần túy.

Artemis 1P/2P: Nền tảng thiết bị quang thụ động nhỏ gọn cung cấp một giải pháp có hiệu quả về chi phí dành cho các mô-đun thụ động.

Hệ thống quản lý mạng hợp nhất LightSoft: Một giao diện đồ họa để thực hiện việc cấp phát và quản lý tài nguyền toàn diện trền tất cả các lớp mạng và các công nghệ.

Các dịch vụ tư vấn, lập kế hoạch và thiết kế mạng 1Net: Được cung cấp để hỗ trợ các nhà khai thác dịch vụ viễn thông trong việc thiết lập biểu đồ và lộ trình chuyển đổi cụ thể, thông qua xây dựng các tình huống kinh doanh, thiết kế mạng, thống kề tình trạng tài nguyền mạng, phân tích và tối ưu hóa lưu lượng.
 

PV