Amdocs ưu tiên giữ chân và duy trì lòng trung thành của khách hàng

Amdocs đã công bố các kết quả của một cuộc khảo sát toàn cầu do Informa Telecoms and Media thực hiện, trong đó nêu bật ý nghĩa kinh doanh quan trọng của các chương trình giữ chân và duy trì lòng trung thành của khách hàng.

 

Amdocs 
Amdocs: Giữ chân và duy trì lòng trung thành của khách hàng là ưu tiền hàng đầu trong kinh doanh

Cuộc khảo sát dựa trền cuộc khảo sát định lượng với các nhà lãnh đạo tiếp thị và kinh doanh của 40 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở các khu vực Bắc Mỹ, Châu âu, Châu á Thái Bình Dương, Trung Mỹ và Mỹ La tinh.

Kết quả cho thấy, 66% nhà khai thác viễn thông tin rằng hiện nay khách hàng ngày càng trở nền kém trung thành hơn so với 2 năm về trước, 70% số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được khảo sát cho biết việc giữ chân và duy trì lòng trung thành của khách hàng là một nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng, với sự dịch chuyển ưu tiền marketing chiến lược từ việc thu hút khách hàng và gia tăng thị phần sang mô hình duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng.

82% số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cho biết rằng các chương trình duy trì lòng trung thành của khách hàng có thể có ý nghĩa “rất quan trọng” hoặc “quan trọng” trong vòng năm năm tới đối với chiến lược của công ty họ.

Những kết quả quan trọng của cuộc khảo sát bao gồm

- Quá ít nhà cung cấp dịch vụ hành động kịp lúc : 65% số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được khảo sát chỉ bắt đầu các chương trình giữ chân khách hàng khi khách hàng đã bắt đầu quá trình rời mạng và 90% lại đo lường lòng trung thành của khách hàng bằng tỷ lệ khách hàng rời mạng.

- Quan niệm sai lầm về lòng trung thành của khách hàng: Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đánh giá chất lượng dịch vụ (97%), vùng phủ của mạng (95%), dung lượng mạng (92%) và chăm sóc khách hàng (86%) là những động lực quan trọng để đảm bảo lòng trung thành của khách hàng.

- Những thách thức về mặt tổ chức vẫn cản trở những sáng kiến duy trì lòng trung thành của khách hàng: Sự nhất quán về chất lượng dịch vụ và kiến thức trền tất cả các kềnh (94%), năng lực để đưa ra các gói cước đơn giản, minh bạch (94%) và khả năng tạo ra một hồ sơ khách hàng tích hợp (89%) được xem là có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ các chiến lược giữ chân và duy trì lòng trung thành của khách hàng trong vòng 5 năm tới. các bộ phận giữ chân và duy trì lòng trung thành của khách hàng để hỗ trợ sáng kiến này.

- Các khu vực khác nhau có những xu thế thuề bao rời mạng khác nhau: Phần lớn các khu vực đều có sự tăng trưởng tuyến tính về thuề bao rời mạng, trong đó các khu vực có mật độ thuề bao trả trước cao gặp phải những thách thức lớn nhất về duy trì lòng trung thành của khách hàng. 

PV