Thu giữ một lượng lớn phần mềm không bản quyền

Tình trạng vi phạm bản quyền tại Việt Nam vẫn còn là một vấn đề nhức nhối.

 

bản quyền,  vi phạm bản quyền, PR_news
Thu giữ phần mềm không có bản quyền tại một đại lý máy tính

Trong cố gắng nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyề̀n, các lực lượng chức năng của Chính phủ như Thanh tra Bộ Văn Hóa, Thể Thao & Du Lịch, Cuc Quản Lý Thị Trường, với sự hỗ trợ của Liền minh phần mềm doanh nghiệp (BSA) đã đẩy mạnh nỗ lực đấu tranh chống nạn vi phạm bản quyề̀n thông qua môt loạt hoạt động được tổ chức tại nhiề̀u địa phương trọng điề̉m trong nước từ tháng 5 đề́n tháng 11 năm 2011.

Tổng cộng có hơn 10 đại lý máy tính đã bị phát hiệ̀n bán máy tính HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, v.v… có chứa các bản sao không có bản quyề̀n hệ̀ điề̀u hành Windows của Microsoft và các ứng dụng Office. Ước tính giá trị các phần mề̀m bị thu giữ từ các bền bán này lền đến hàng tỷ đồng.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệ̀p và cá nhân bị phát hiệ̀n có vi phạm sở hữu trí tuệ̀ có thề̉ đối mặt với khoản tiề̀n phạt lền tới 500.000.000 VND . Tuy nhiền, thay vì đối mặt với các hậu quả này, Liền minh phần mềm doanh nghiệp (BSA) đã cho phép bền bán được xin lỗi công khai và cam kết sẽ không bao giờ tái phạm.

Bền bán hàng sẽ đăng lời xin lỗi công khai của mình trền các tờ báo có uy tín tại Việt Nam, ví dụ như Thanh Niền, Vietnam News, Đầu Tư, Tuổi Trẻ…với cam kề́t sẽ không bao giờ tái phạm việc sử dụng phần mề̀m không bản quyề̀n trong các giao dịch kinh doanh của doanh nghiệp.

Đề̉ thanh tra về hoạt động vi phạm bản quyền, các lực lượng chức năng đã cử các điề̀u tra viền tư nhân tới mua các máy tính tại nhiề̀u cửa hàng. Các máy tính này sau đó được các chuyền gia phần mề̀m kiểm định xem liệ̀u các chương trình phần mề̀m cài đặt trong đó có bản quyề̀n hay không.

Quá trình điều tra ghi nhận rằng nhiề̀u loại máy tính đã được cài đặt các phần mề̀m không có bản quyề̀n. Các máy tính vi phạm bản quyề̀n này bao gồm máy tính xách tay cũng như nhiề̀u loại máy tính đề̉ bàn cao cấp do cửa hàng lắp đặt, thậm chí kể các thương hiệu danh tiếng như Dell, Lenovo, HP, Asus, Acer

Hiện các doanh nghiệp phần mềm có kề́ hoạch tăng cường các hoạt động của mình trền cả nước nhằm tạo “sân chơi công bằng” cho các đại lý. Qua đó, giúp các doanh nghiệp tiếp cận và tôn trọng luật sở hữu trí tuệ hơn, tiến tới chỉ có thề̉ bán các sản phẩm phần mềm có bản quyề̀n, đồng nghĩa với tiến trình chấm dứt nạn vi phạm bản quyề̀n.


 

 

 

PV