Nikon 1 V1 và J1 có firmware mới

Bản cập nhật Firmware 1.10 giúp máy ảnh Nikon 1 V1 và J1 sử dụng ngàm chuyển đổi FT1 để tích hợp và sử dụng ống kính Nikon F-mount.

 

Nikon 1 V1
Nikon 1 V1

Firmware 1.10 được phát hành cho phép Nikon 1 V1 và J1 tích hợp với ngàm chuyển đổi FT1 để sử dụng cùng các ống kính ngàm F-mount của Nikon. Dưới đây là các tính năng ngàm FT1 hỗ trợ Nikon 1 V1 và J1:

- Cho phép sử dụng khả năng lấy nét tự động AF-S. Tuy nhiền, phương thức lấy nét phải được thiết lập để AF-S (Single AF) và chế độ AF- Area (từng vùng) cùng cố định tại điểm cần lấy nét.
- Các điểm nét (từ công cụ tìm) có thể sử dụng cùng ống kính CPU.
- Các chế độ chụp [P`, `S`, `A] và [M] có thể sử dụng cùng ống kính CPU.
- Các chế độ chụp [A] và [M] có thể sử dụng cùng ống kính không thiết lập CPU. Điều chỉnh khẩu độ bằng cách sử dụng vòng khẩu độ trền ống kính.
- Có thể sử dụng chức năng giảm rung (VR) trền ống kính tích hợp tính năng này. Kích hoạt bằng thiết cách lập tính năng này hoặc sử dụng thiết bị chuyển mạch trền ống kính.
- Sử dụng chế độ chụp chuyển động hiệu quả trền ống kính AF-S khi đã lấy được điểm nét.
- Không sử dụng được chức năng chọn hình ảnh thông minh.

Người dùng có thể cập nhật firmware 1.10 cho Nikon 1 V1. J1 và biết thềm thông tin chi tiết tại đây.
Hạ Lam