Kaspersky: Nhà cung cấp an ninh mạng công nghiệp tốt nhất

(ĐTTD) Đó là giải thưởng danh giá mà Kaspersky Lab vừa nhận được tại Asian Manufacturing Awards 2017 dành cho Nhà cung cấp An ninh mạng Công nghiệp Tốt nhất.

Có thể nói, cơ sở hạ tầng công nghiệp ngày càng trở thành mục tiêu của gián điệp mạng và khủng bố mạng. Kaspersky Lab đã và đang liên tục phát triển các hệ thống bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các hệ thống kiểm soát công nghiệp và các tổ chức có nhiệm vụ giữ cho cơ sở hạ tầng quan trọng hoạt động.

Đây là một vinh dự và thành công to lớn khi được công nhận là một đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp an ninh mạng ở cấp khu vực. Sự công nhận gần đây mà Kaspersky Lab có được, dựa trên khả năng được chứng minh của KICS, cho thấy năng lực và cam kết của chúng tôi để giúp bảo đảm anh ninh không chỉ cho các doanh nghiệp mọi quy mô mà ngay cả cơ sở hạ tầng phức tạp nhất mà công chúng phải dựa vào”. Ông Stephan Neumeier, Giám đốc điều hành khu vực APAC của Kaspersky Lab cho biết.

Giải pháp an ninh mạng công nghiệp tốt nhất đã ghi nhận những đóng góp vào việc biến đổi năng lực sản xuất của khu vực, bảo vệ các môi trường công nghiệp phức tạp có nhiều hệ thống thích hợp thông qua giải pháp Kaspersky Industrial CyberSecurity.

Kaspersky Industrial CyberSecurity là một giải pháp chuyên biệt để đảm bảo an ninh cho cơ sở hạ tầng quan trọng và các cơ sở công nghiệp, cung cấp một cách tiếp cận thống nhất, toàn diện cho an ninh CNTT của các hệ thống này.

Giải thưởng được tổ chức bởi nhóm các nhà xuất bản của Contineo Media.

ĐTTD