Lenovo kiểm tra miễn phí laptop ThinkPad X1 Carbon thế hệ 5

(ĐTTD) Vì sự an toàn của cộng đồng, tập đoàn Lenovo phối hợp cùng các cơ quan hữu quan, hôm nay công bố chương trình tự nguyện kiểm tra miễn phí trên toàn cầu đối với laptop ThinkPad X1 Carbon thế hệ 5 được sản xuất trong thời gian từ tháng 12 năm 2016 tới tháng 10 năm 2017.

Lenovo khuyến nghị khách hàng sử dụng thông tin do Lenovo cung cấp để biết chính xác sản phẩm mình đang sử dụng có thuộc diện kiểm tra miễn phí hay không. Người dùng có thể nhận biết những mẫu máy thuộc diện kiểm tra miễn phí thông qua chủng loại máy, số sê-ri và ngày sản xuất.

Cụ thể những chủng loại máy sau đây sẽ được hưởng chương trình kiểm tra miễn phí:

           

Lý do kiểm tra - Mối nguy hại

Có thể có một chiếc ốc chưa được vặn chặt có khả năng khiến pin của máy tính xách tay nóng hơn so với tiêu chuẩn quy định, có thể dẫn đến nguy cơ cháy.

Biện pháp khắc phục

Lenovo khuyến cáo khách hàng sử dụng máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon thế hệ 5 nên tắt máy và ngừng sử dụng những máy tính xách tay thuộc diện được kiểm tra miễn phí cho tới khi việc kiểm tra đã được hoàn thành. 

Thời gian, Địa điểm và Phương thức Kiểm tra

Chương trình kiểm tra miễn phí toàn cầu, bao gồm Việt Nam, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 06 tháng 02 năm 2018. Chương trình kiểm tra miễn phí sẽ diễn ra trên nhiều thành phố của Việt Nam. 

Khách hàng nên mang máy tính bị ảnh hưởng của mình tới trung tâm dịch vụ gần nhất để được kiểm tra. 

Thông tin liên hệ cho khách hàng

Để biết chính xác một máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon thế hệ 5 (Chủng loại máy: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) có thuộc diện được kiểm tra miễn phí hay không, bạn đọc có thể truy cập vào trang https://support.lenovo.com/X1C_5GEN_RECALL và làm theo hướng dẫn trong khi sử dụng máy tính xách tay có khả năng thuộc diện này.

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Dịch vụ Lenovo theo số đường dây nóng 12280637 / 024-44583374 hoặc aseanvn@lenovo.com (email) hoặc một Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Bảo hành được ủy quyền. Thông tin liên hệ để hỗ trợ việc kiểm tra máy được đăng tải tại https://pcsupport.lenovo.com/us/en/supportphonelist, hoặc vui lòng liên hệ một Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Bảo hành được ủy quyền. Khi khách hàng liên hệ đại diện hỗ trợ kỹ thuật của Lenovo, hãy thông báo cho bên đại diện đó rằng mục đích liên hệ là liên quan tới chương trình kiểm tra miễn phí máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon thế hệ 5.

Nhật Quang