[Inforgraphic] Nhìn nhận lợi ích của thanh toán điện tử

(ĐTTD) Nghiên cứu mới phân tích những lợi ích tiềm năng khi người dân, doanh nghiệp và chính phủ ở 100 thành phố trên toàn thế giới tăng cường thanh toán điện tử.

Nghiên cứu "Thành phố không tiền mặt" được thiết kế để định lượng lợi ích tiềm tàng khi 100 thành phố trên toàn thế giới chuyển từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán điện tử. Tổng thể, kết quả nghiên cứu cho thấy lợi ích tiềm năng mà người tiêu dùng, doanh nghiệp, chính phủ và các thành phố trên thế giới có được khi đạt đến "mức độ không tiền mặt khả thi".

Sau khi phân tích chi phí và lợi ích khác nhau của cả thanh toán điện tử và thanh toán tiền mặt tại 100 thành phố, nghiên cứu này ước tính rằng việc tăng cường ứng dụng thanh toán điện tử tại các thành phố có thể đóng góp thêm 470 tỷ USD mỗi năm vào lợi ích ròng trực tiếp. Nghĩa là mỗi thành phố có thể đạt được thêm trung bình 4,7 tỷ USD lợi ích ròng mỗi năm, tương đương 3.08% GPD bình quân của mỗi thành phố.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các thành phố cỏ thể hưởng lọi từ những tác động và tăng trưởng kinh tế trong vòng 15 năm tới, chủ yếu đến từ việc tiết kiệm thời gian của người tiêu dùng và doanh nghiệp khi họ ứng dụng thanh toán điện tử nhiều hơn.

Số liệu cho thấy bên cạnh các lợi ích như tăng mức hỗ trợ việc làm, cải thiện tiền lương và nâng cao năng suất lao động, việc thúc đẩy thanh toán điện tử có thể cộng thêm 19 điểm cơ bản (hay 0.19% điểm) vào tốc độ tăng trưởng GDP mỗi năm của thành phố trong vòng 15 năm tiếp theo. Khi phân tích sâu hơn các con số ước tính này, tổng hoạt động kinh tế bổ sung từ nay đến năm 2032 của 100 thành phố này có thể đạt được gần 12 nghìn tỷ USD. Nếu các thành phố không đạt đến "mức độ không tiền mặt khả thi", chúng ta sẽ không tận dụng được lượng tiền to lớn này.

Nghiên cứu cũng đề xuất những lĩnh vực chính yếu cần cải thiện và kêu gọi các bên liên quan tích cực hành động phù hợp với quy mô, giai đoạn và mức độ phát triển thanh toán điện tử của từng thành phố.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Roubini Thought-Lab, cung cấp dữ liệu chi tiết cho 6 thành phố có giai đoạn phát triển và mức độ phát triển thanh toán điện tử khác nhau. Dữ liệu được thu thập từ khảo sát 3.000 khách hàng và 900 doanh nghiệp thuộc 6 thành phố này.

ĐTTD