Oracle mở rộng mạng lưới đối tác

Nhằm thúc đẩy sự thành công của các doanh nghiệp đối tác trên điện toán đám mây, mới đây Oracle đã ra mắt Chương trình Mạng lưới Đối tác (OPN – Oracle PartnerNetwork) trên điện toán đám mây

Đây là hoạt động nhằm giúp hỗ trợ các doanh nghiệp đối tác đẩy nhanh tốc độ phát triển của các giải pháp điện toán đám mây từ Oracle (Oracle Cloud), thông qua những hỗ trợ về mặt kỹ thuật và chiến lược phân phối. Với chương trình mới này, các đối tác sẽ có cơ hội thể hiện những kiến thức chuyên ngành về các giải pháp trên điện toán đám mây của Oracle, những dịch vụ trên thị trường nhánh, cũng như thành công tiếp cận khách hàng với các thành tích mới đạt được và kết quả lợi nhuận khả quan.

Chương trình được dựa trên các tiêu chuẩn với những chỉ số hiệu suất quan trọng, như:

·         Điện toán đám mây Tiêu chuẩn (Cloud Standard)– Hạng đầu tiên trong chương trình này hỗ trợ các đối tác Điện toán Đám mây đang bắt đầu định vị doanh nghiệp trên thị trường. Những đối tác này sở hữu những kỹ năng và kiến thức chuyên môn về các dịch vụ điện toán đám mây của Oracle, đồng thời thường tập trung tận dụng một giải pháp cụ thể và đặc thù trong danh mục sản phẩm tiêu biểu của Oracle.

 

·         Điện toán đám mây Chọn Lọc (Cloud Select) – Những đối tác này đã thành công định vị bản thân trong một lĩnh vực chuyên môn đặc thù thuộc điện toán đám mây, và/hoặc đang phát triển và phân phối những công nghệ, dịch vụ của điện toán đám mây đến từ Oracle, cũng như đã chứng minh được năng lực kinh doanh với khách hàng để ra mắt những giải pháp dịch vụ điện toán đám mây của Oracle.

 

·         Điện toán đám mây Cao cấp (Cloud Premier) – Bao gồm những đối tác đã chuyển đổi mô hình kinhh doanh của mình để tập trung đặc biệt vào việc phát triển các giải pháp điện toán đám mây của Oracle, với nhiều trường hợp triển khai giải pháp thành công cho khách hàng. Lợi ích những đối tác này được nhận là mọi hỗ trợ trong quá trình tích hợp, phân phối và gắn kết trong khu vực.

 

·         Điện toán đám mây Thương hạng (Cloud Elite) – Hạng đối tác cao nhất, những đối tác có kỹ năng vượt trội và cam kết hợp tác lâu dài này đã thể hiện được quá trình đầu tư nâng cao kiến thức sâu rộng về giái pháp điện toán đám mây của Oracle, cũng như khả năng tận tụy hết mình để ứng dụng thành công những giải pháp đó cho khách hàng. Họ sẽ được ưu tiên trong việc phân phối, được hưởng lợi chế độ cam kết và gắn kết cao nhất từ Oracle để cùng tập trung phát triển điện toán đám mây cho doanh nghiệp.

PV