Quý 2 2018, Internet toàn cầu đã có đến 339,8 triệu tên miền

(ĐTTD) Theo báo cáo mới nhất của VeriSign, tính đến hết quý 2 2018, số lượng tên miền trên toàn cầu đã lên đến 339,8 triệu tên miền bao gồm cả các tên miền cao cấp (Top-level Domain - TLD), tăng khoảng 6 triệu tên miền, tương đương 1,8% so với quý 1 2018.

Ngoài ra, số lượng đăng ký tên miền mới tăng khoảng 7,9 triệu tên miền, tương đương 2,4% so với cùn kỳ năm trước. Trong đó, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt khoảng 149,7 triệu tên miền trong cơ sở tên miền tính đến cuối quý 2 2018. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng số tên miền .com và .net cũng đã tăng khoảng 5,3 triệu tên miền, tương đương 3,7%. Và tính đến hết tháng 6/2018, cơ sở tên miền .com cũng đạt 135,6 triệu tên miền đã được đăng ký, số lượng tên miền .net cũng đạt 14,1 triệu tên miền. Và theo ước tính, tổng số lượt đăng ký mới tên miền .com. và .net đã đạt 9,6 triệu tên miền.

Bên cạnh đó, trong báo cáo mới nhất của VeriSign cũng cho thấy xu hướng từ khóa hàng đầu được sử dụng để đăng ký các tên miền .com và .net trong quý 2 2018. Trong đó, từ khóa "bet", "pen" và "bets" hiện được người dùng sử dụng nhiều nhất để đăng ký tên miền .com;  các từ khóa "bet", "hemp" và "pen" được sử dụng để đăng ký tên miền .net.

Để có thêm xem đầy đủ báo cáo tên miền trong quý 2 2018, bạn đọc có thể truy cập vào website Verisign.com/DNIB

ĐTTD