Quý 3/2019, đăng ký tên miền tăng vọt

(ĐTTD) Với tổng số 359,8 triệu lượt đăng ký tên miền, báo cáo từ VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN) đã cho thấy số lượng tên miền đăng ký mới trong quý 3 tăng 5,1 triệu lượt, tương đương với mức tăng 1,4% so với quý 2/ 2019.

Theo báo cáo mới nhất của VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), số lượt đăng ký tên miền mới trong quý 3/2019 cũng đã tăng 17,4 triệu lượt, tương ứng 5,1%, so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các TLD đuôi .com và .net có tổng cộng 157,4 triệu lượt đăng ký tên miền trong cơ sở tên miền tính đến cuối quý 3/2019, tăng 1,3 triệu lượt, tương đương 0,8%  so với quý 2/2019, tăng 5,7 triệu lượt, tương đương 3,8%, so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9/2019,  cơ sở các tên miền đã đăng ký dạng .com đạt 144,0 triệu, trong khi cơ sở tên miền dạng .net đạt 13,4 triệu. Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới đạt 9,9 triệu. Trong khi cùng thời điểm đó vào năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,5 triệu lượt.

Báo cáo tóm tắt ngành tên miền quý 3/2019 cũng như các báo cáo trước đó đều được đăng tải trên website  Verisign.com/DNIBVietnam.

ĐTTD