Quý IV/ 2017 có 332.4 triệu tên miền được đăng ký trên internet

(ĐTTD) Tính đến hết Qúy IV/2017, số lượng tên miền đăng ký trên Internet đã đạt khoảng 332,4 triệu, tăng khoảng 1,7 triệu tên miền tính đến ngày 31/12/2017.

Công ty VeriSign (NASDAQ: VRSN) mới đây đã công bố số lượt đăng ký trên miền tính đến hết Quý IV/2017 đã đạt khoảng 332.4 triệu bao gồm các tên miền cao cấp (TLC),  tăng khoảng 1.7 triệu tên miền trên toàn cầu tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 0.5% so với Qúy III/2017. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng đăng ký tên miền tăng trưởng 0.9%.

Tổng số lượt đăng ký tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 146.4 triệu trong cơ sở tên miền trong Qúy IV/2017, tăng 2.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 31/12/2017, cơ sở tên miền .com đạt 131.9 triệu đăng ký, trong khi tên miền .net có tổng cộng 14.5 triệu đăng ký.

Trong Qúy IV/2017, tổng số đăng ký tên miền mới dạng .com và .net đạt 9 triệu. Trong khi đó, con số này cùng kỳ năm ngoái chỉ là 8.8 triệu.

Báo cáo tóm tắt về tên miền Quý IV/2017 cũng như các báo cáo trước đó được đăng tải trên website Verisign.com/DNIB.

ĐTTD