Thêm xác nhận giảm thiểu rủi ro của IQOS

(ĐTTD) Việc tranh cãi về mức độ ảnh hưởng của IQOS – một sản phẩm thuốc lá không khói – của tập đoàn Philip Morris International (PMI) đã vừa nhận được thêm một xác nhận từ nghiên cứu lâm sàng mang tầm vóc lớn đầu tiên trên thế giới.

Nghiên cứu này đã đánh giá trực tiếp khả năng giảm thiểu rủi ro của một sản phẩm không khói thuốc đối với những người hút thuốc lá đã chuyển đổi hoàn toàn sang sản phẩm không khói. Nghiên cứu diễn ra trong vòng 6 tháng đã đưa ra kết quả khả quan, cho thấy sự cải thiện trong đáp ứng sinh học của những người chuyển đổi sang IQOS khi so sánh với việc tiếp tục hút thuốc lá điếu.

Kết quả nghiên cứu đã được nộp cho Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ (US FDA) vào 8/6/2018 để bổ sung vào các bằng chứng khoa học sâu rộng đã trình bày với Cục. Nghiên cứu mang tên Đáp ứng Phơi nhiễm (ERS) đo lường phản ứng sinh học của những người chuyển đổi sang IQOS đã diễn ra trong suốt 6 tháng liên tiếp. Kết quả chứng minh rằng sau 6 tháng, những người chuyển đổi sang sử dụng IQOS hoàn toàn có cải thiện về 8 điểm phản ứng sinh học (điểm rủi ro lâm sàng cuối).

Đây là một chương trình Đánh giá Khoa học bắt buộc của PMI để thử nghiệm sản phẩm IQOS trong suốt hơn 7 năm qua. Và chứng minh rằng chuyển đổi sang sử dụng sản phẩm không khói thuốc hiện đại nhất của Philip Morris International (PMI) có khả năng giảm thiểu tác hại so với việc tiếp tục hút thuốc lá điếu.

Kết quả đo lường vật lý và hóa học về hơi aerosol cho thấy hơi aerosol của IQOS có chứa hàm lượng trung bình các chất độc hại thấp hơn đến 90 - 95%. Điều đó cho thấy, sự giảm thiểu của hơi aerosol này cũng thể hiện trong giảm thiểu hàm lượng độc tính tại phòng thí nghiệm và giảm thiểu trong phơi nhiễm của nghiên cứu lâm sàng.

Kết qua này là một điểm cộng góp phần quan trọng cho các nghiên cứu của PMI: bắt đầu khám phá ảnh hưởng của tất cả các kết quả đầy hứa hẹn này bằng cách đo lường phản ứng sinh học của người chuyển đổi sang IQOS so với người tiếp tục hút thuốc lá điếu.

Các kết quả rất đáng kích lệ. Chúng tôi tin rằng nghiên cứu về IQOS này là nghiên cứu lâm sàng mang tầm vóc lớn đầu tiên nhằm trực tiếp đánh giá khả năng giảm thiểu rủi ro của một sản phẩm không khói thuốc cho những người chuyển đổi hoàn toàn sang sản phẩm không khói. Tất cả những gì chúng tôi quan sát được cho đến nay, bao gồm những kết quả này, đều chỉ đến hướng giảm thiểu rủi ro. Chúng tôi sẽ chia sẻ kết quả này đến cộng đồng khoa học tại nhiều hội thảo khác nhau trong những tháng tiếp theo và mong đợi nhận được sự phản hồi của họ”. Ông Frank Luedicke, Giám đốc Y tế của PMI phát biểu.

Đại diện PMI tại Việt Nam, ông Brett Taylor, chia sẻ: “Chúng tôi khuyến khích các nhà khoa học và bác sĩ đầu ngành Việt Nam đánh giá kết quả của Nghiên cứu Đáp ứng Phơi nhiễm và mong chờ được trao đổi sâu hơn. Chúng tôi ủng hộ chính phủ vốn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quyết định các quy định pháp luật và hành lang pháp lý phù hợp nhằm khuyến khích 17 triệu người hút thuốc trưởng thành Việt Nam chuyển đổi sang những sản phẩm không khói thuốc đã được khoa học chứng minh, vì lợi ích của chính bản thân, xã hội và người hút thuốc thụ động.

ĐTTD