Visa ký kết hợp tác chiến lược cùng Sở GTVT Tp.HCM

(ĐTTD) Thông qua mạng lưới thành toán KTS sẵn có, Visa đã cùng sở Giao thông vận tải (GTVT) Tp.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy công nghệ thanh toán điện tử, hỗ trợ các phương thức di chuyển thông minh.

Thỏa thuận này nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng Tp.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, Visa và Sở GTVT sẽ cùng tăng cường chấp nhận thanh toán kỹ thuật số, xây dựng hệ thống thanh toán mở và an toàn trên tất cả hệ thống giao thông ở thành phố.

Với cam kết mở rộng thanh toán số tại Việt Nam, Visa phối hợp chặt chẽ cùng ngân hàng, điểm chấp nhận thanh toán, chính phủ và các đối tác như Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Trong thỏa thuận hợp tác này, chúng tôi hy vọng có thể đóng góp những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của Visa về thanh toán số và giao thông đô thị để tích cực đẩy mạnh kế hoạch phát triển các giải pháp di chuyển thông minh tại Tp.HCM, đồng thời mang đến cho người dùng những phương thức thanh toán an toàn, nhanh chóng và tiện lợi trong giao thông và thực hiện giao dịch hằng ngày”, bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào cho biết.

Bản ghi nhớ cũng bao gồm việc nghiên cứu mở rộng các giải pháp thanh toán số và phát triển chiến lược cho những sáng kiến trọng điểm ở thành phố. Ngoài việc tận dụng nghiên cứu về tính khả thi của hệ thống thanh toán trong giao thông ở Tp.HCM để phổ cập cho các bên liên quan và định hướng, hoạch định chính sách nhằm xây dựng hệ thống giao thông cũng như hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng thanh toán. Hai bên sẽ cùng cũng nghiên cứu các cơ hội mới để nâng cấp hệ thống thanh toán đóng truyền thống qua việc áp dụng công nghệ thanh toán mở không tiếp xúc EMV cho tất cả mạng lưới giao thông đô thị.

Visa đồng thời chia sẻ phương thức quản lý các dự án giao thông vận tải cùng lãnh đạo Sở GTVT qua các hội thảo và hỗ trợ tổ chức chương trình tham quan nghiên cứu một thành phố đã triển khai thành công hệ thống thanh toán không tiếp xúc cho giao thông công cộng, nhằm trao đổi kinh nghiệm về giải pháp di chuyển thông minh.

Được biết, Visa đã tham gia hơn 100 dự án hợp tác cùng công ty vận tải công cộng và chính phủ trên thế giới, và bản ký kết hợp tác này Visa sẽ giúp các công ty vận tải công cộng ứng dụng phương thức thanh toán không tiếp xúc trong giao thông.