VNPT đảm bảo an toàn thông tin cho APT

(ĐTTD) Hội nghị Nhóm Thông tin vô tuyến của APT lần thứ 23 (AWG-23) với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu khu vực và thế giới thề thông tin vô tuyến, cùng nhiều doanh nghiệp viễn thông lớn đã được đảm bảo an toàn thông tin liên lạc từ VNPT.

Diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13/4/2018, tại Hà Nội, Hội nghị APT lần thứ 23  với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu khu vực và thế giới về thông tin vô tuyến cùng nhiều doanh nghiệp viễn thông tên tuổi như VNPT, GSMA, Ericsson, Huawei, Samsung, Qualcomm... đã giữ được thông suốt thông tin liên lạc. Đó là thành quả của sự hợp tác giữa đơn vị tổ chức là Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT).

Ngay sau khi được lựa chọn, VNPT đã tiến hành khảo sát và triển khai nhiều phương án kỹ thuật, đầu tư nhân lực, vật lực trang bị hạ tầng tốt nhất nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phụcvụ Hội nghị. VNPT cũngđồng thờixây dựng các phương án dự phòng và cử cán bộ trực tại tất cả các phiên họp của AWG-23để xử lý ngay các tình huống phát sinh.

Được biết, APT là Hội nghị chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến quản lý tần số, các ứng dụng và công nghệ thông tin vô tuyến của Cộng đồng thông tin khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APT). Kết quả nghiên cứu của AWG là các Báo cáo và Khuyến nghị giúp ích cho các thành viên của APT và cả các khu vực khác trên thế giới trong việc sử dụng hiệu quả tần số và triển khai các hệ thống thông tin vô tuyến; điển hình như Khuyến nghị về quy hoạch băng tần 700 MHz, báo cáo về chuyển đổi công nghệ GSM sang di động băng rộng.

Tại AWG-23, Hội nghị sẽ tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về quản lý tần số như: Xây dựng các quy hoạch và nghiên cứu dùng chung cho các băng tần 3.3-3.4 GHz, 4.8-4.9 GHz, 1427-1518 GHz, 2 GHz được xác định cho IMT; nghiên cứu các công nghệ thông tin vô tuyến áp dụng trong các lĩnh vực như giao thông thông minh, thông tin hàng không, hàng hải, an toàn cứu nạn, hệ thống vệ tinh.

ĐTTD