3G - 4G

Tại Việt Nam, khái niệm 3G vẫn còn khá mù mờ dù nó đã dần phổ biến trên toàn thế giới. Thế mạnh của 3G còn chưa được cộng đồng sử dụng khai thác triệt để, kéo theo cả sự “mù mờ” về 4G. Chuyên đề 3G-4G sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về hai khái niệm này cũng như những dịch vụ 3G đã, đang và sẽ được các nhà mạng triển khai tại Việt Nam.