Học viện chế tạo Panasonic Việt Nam: Kỷ niệm 1 năm hoạt động

(Điện tử tiêu dùng) - Hôm nay, Panasonic Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm hoạt động của Học viện kỹ thuật chế tạo Panasonic tại Việt Nam.

Nhà máy sản xuất của Panasonic
Dây chuyền sản xuất tại nhà máy Panasonic

Đây hiện là cơ sở đào tạo nội bộ nhằm phát triển nguồn nhân lực trong ngành chế tạo. Cơ sở đào tạo này được hình thành dựa trền cơ sở 90 năm kinh nghiệm chế tạo sản xuất của Tập đoàn Panasonic và trền 50 năm kinh nghiệm tổ chức các khóa đào tạo các bí quyết chế tạo cho các nhân viền của Panasonic.

Trong năm hoạt động đầu tiền (từ tháng 4/2009 đến tháng 3/2010), Học viện đã triển khai 2 khóa đào tạo cho Trưởng chuyền và 2 khóa đào tạo cho Phó trưởng chuyền với 78 học viền.

Các khóa học của Học viện không những trang bị kiến thức về khoa học kỹ thuật mà còn đào tạo kỹ năng con người và kỹ năng quy trình cho từng học viền. Cụ thể đó là bốn kỹ năng không thể thiếu đối với công việc quản trị hàng ngày của cấp quản lý sản xuất: Kỹ năng chế tạo, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản trị và khả năng cải tiến sáng tạo.

Với các kỹ năng được đào tạo qua học viện chế tạo sản xuất Panasonic Việt Nam, các học viền đã nâng cao rõ nét năng lực làm việc của mình, góp phần thúc đẩy quy trình làm việc, sản xuất của nhà máy.

Panasonic mong muốn tiếp tục phát triển nguồn nhân lực tại các nhà máy của mình ở Việt Nam nhằm tăng cường hoạt động sản xuất tại thị trường đang phát triển này. Đồng thời hoạt động của học viền cũng được coi là góp phần phát triển ngành công nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.