Thêm hình ảnh tại Rocky Mountain Audio Fest 2010

Trân trọng giới thiệu tới độc giả một số hình ảnh về các hệ thống, sản phẩm được trưng bày tại triển lãm Rocky Mountain Audio Fest 2010.


Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

 

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Chèn hình ảnh nếu có

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Chèn hình ảnh nếu có

Thái Duy