Samsung và Yahoo mở rộng hợp tác

Samsung và Yahoo công bố mở rộng kế hoạch hợp tác khi với 26 quốc gia châu Âu được sử dụng Yahoo Connected TV trên TV Samsung.


Samsung, yahoo
Yahoo widget trền TV Samsung. Ảnh: Samsung

Như vậy, kể từ khi chính thức hợp tác từ 2009 đến nay đã có tổng số 39 quốc gia trền thế giới có thể sử dụng các ứng dụng của Yahoo trền HDTV Samsung.

Yahoo sẽ đặt các Yahoo widget trền kho ứng dụng tích hợp ở các dòng TV kết nối mạng của Samsung. Các HDTV này sẽ sử dụng hệ điều hành với đầy đủ các ứng dụng và phần mềm Yahoo thông qua Yahoo Connected TV; truy cập xem truyền hình với nhiều nội dung trực tuyến của các công ty truyền thông mà không cần trình duyệt web. 

Người dùng HDTV Samsung được lợi khi có thể truy cập những "tài nguyền" gắn liền với thương hiệu Yahoo! như Flickr, News, eBay, hay kết nối với website chia sẻ video YouTube...

Samsung và Yahoo đều cho rằng đưa toàn bộ các trình duyệt web vào HDTV không thự sự cần thiết.

Sau Samsung, các nhà sản xuất TV như  Sony, Vizio, Toshiba, và LG cũng đã bắt tay hợp tác với Yahoo để tích hợp ứng dụng Yahoo vào các dòng sản phẩm của mình.

Phúc Vinh