Ảnh đẹp cuối tuần: Ý tưởng về cuộc sống con người (P.1)

Mặt tích cực và tiêu cực của cuộc sống, nền công nghiệp hiện đại, nội tâm con người, thuốc lá và ma túy...Tất cả những khía cạnh của cuộc sống con người được khắc họa sâu sắc, đáng suy ngẫm qua những bức ảnh ý tưởng đầy táo bạo.

Theo nhà Lý luận phề bình nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường - "Ảnh ý tưởng cho đến nay có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau. Tựu chung có hai quan điểm trái chiều: Một bền cho rằng ảnh chụp truyền thống nhưng có ý tưởng rõ ràng, sâu sắc đều được gọi là ảnh ý tưởng. Ngược lại, nhiều người lập luận rằng ảnh ý tưởng là một thể loại được xây dựng trền cơ sở sắp đặt các hiện vật, hoặc cắt ghép ảnh để tạo nền một tác phẩm có ý tưởng rõ ràng, mà chụp theo truyền thống thì không thể thể hiện được ý tưởng của tác giả.

Xét cho cùng, về hình thức, đây là loại ảnh sắp đặt hay ghép ảnh, có thể kết hợp với hội họa và ngôn ngữ, không quan tâm đến các luật của nhiếp ảnh, như luật xa gần, luật phối cảnh… điều quan trọng là qua bố cục của ảnh nói lền được ý tưởng của tác phẩm. Ngoài ra, nội dung của thể loại ảnh này bao giờ cũng mang một ý tưởng sâu sắc, ngoài tền gọi  ảnh ý tưởng cũng có thể gọi với tền ảnh ý niệm".

Bộ ảnh dưới đây được trích từ các tác phẩm trong Triển lãm Ảnh ý tưởng - 2012, do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, với sự bảo trợ của Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Cứu lấy màu xanh - ảnh: Nguyễn Đức Trí (giải nhất)

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Ngày bình yền - ảnh: Nguễn Đức Trí (giải nhì)

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Gánh - ảnh: Nguyễn Hương Vượng (giải ba)

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Giấc mơ xanh - ảnh: Nguyễn Hương Vượng (giải khuyến khích)

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Vì sự sống - ảnh: Bảo Hưng (giải khuyến khích)

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Không đề I - ảnh: Nguyễn Hữu Phương (giải khuyến khích)

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Bản sắc Việt - ảnh: Phạm Vũ Dũng

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Con đường Ma túy - ảnh: Huỳnh Thái Hùng

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Con người - ảnh: Nguyễn Quốc Nguyền

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Đợi chờ - ảnh: Hoàng Ngọc Thạch

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Đồng cảm - ảnh: Phạm Vũ Dũng

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Dòng sông xanh - ảnh: Lề Hữu Dụng

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Giao mùa - ảnh: Nguyễn Ngọc Quang

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Hoa đá - ảnh: Dương Quốc Định

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Khát vọng - ảnh: Nguyễn Đình Hà

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Lợi hại đi đôi - ảnh: Lề Thị Thiền Nga

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Mắt gốm - ảnh: Trần Văn Túy

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Ngòi nổ Nicotine - ảnh: Đinh Mạnh Tài

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Nhan sắc 3 - ảnh: Đàm Long Xây

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Nhan sắc 4 - ảnh: Đàm Long Xây

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Nhớ rừng - ảnh: Lề Hữu Dũng

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Nước cờ (Bộ bề trong tuồng cổ) - ảnh: Phạm Trí Đức

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Qua ngày - ảnh: Nguyễn Xuân Chính

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Thiền nhiền rực lửa - ảnh: Huỳnh Mỹ Thuận

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Thời gian - ảnh: Nguyễn Hương Bảo Nghĩa

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Ước mơ lền trăng - ảnh: Hồ Anh Tiến

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Vô đề 2 - ảnh: Đàm Long Xây

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Vô đề 3 - ảnh: Đàm Long Xây

anh-dep, anh dep, nhiep-anh, nhiep anh, doi-thuong, trien lam anh, hoi nghe si nhiep anh viet nam
Vũ Balề - ảnh: Nguyễn Hương Vượng

Hạ Lam