Mercedes-Benz CL-Class màu xanh dương tuyệt đẹp

Màu xanh dương mờ cực độc mới kết hợp hoàn hảo với bộ la-zăng thể thao màu đen của ADV.1.

Mercedes-Benz CL-Class, ADV.1

Mercedes-Benz CL-Class, ADV.1

Mercedes-Benz CL-Class, ADV.1

Mercedes-Benz CL-Class, ADV.1

Mercedes-Benz CL-Class, ADV.1

Mercedes-Benz CL-Class, ADV.1

Mercedes-Benz CL-Class, ADV.1

Mercedes-Benz CL-Class, ADV.1

Mercedes-Benz CL-Class, ADV.1

Mercedes-Benz CL-Class, ADV.1

Mercedes-Benz CL-Class, ADV.1

Mercedes-Benz CL-Class, ADV.1
 

Theo Autopro