BMW 6-Series Gran Coupe nam tính và sang trọng

Bộ la-zăng CV15 của D2Forged mang tới cho chiếc coupe bốn cửa của BMW diện mạo mới sang trọng, nam tính và thể thao hơn.

 car-news, D2Forged, BMW 6-Series Gran Coupe, BMW, CV15 

D2Forged vừa giới thiệu bộ la-zăng mới nhất được hãng xây dựng cho chiếc BMW 6-Series Gran Coupe mới mang tền CV15. 

Bộ la-zăng CV15 trền chiếc BMW 6-Series Gran Coupe có kích thước 22x9 inch ở bánh trước và 22x10,5 inch ở bánh sau. Là một bộ la-zăng thể thao với kich thước lớn, CV15 còn mang tới cho chiếc coupe bốn cửa của BMW diện mạo mới sang trọng hơn, ấn tượng hơn.

car-news, D2Forged, BMW 6-Series Gran Coupe, BMW, CV15

car-news, D2Forged, BMW 6-Series Gran Coupe, BMW, CV15

car-news, D2Forged, BMW 6-Series Gran Coupe, BMW, CV15

car-news, D2Forged, BMW 6-Series Gran Coupe, BMW, CV15

car-news, D2Forged, BMW 6-Series Gran Coupe, BMW, CV15

car-news, D2Forged, BMW 6-Series Gran Coupe, BMW, CV15

car-news, D2Forged, BMW 6-Series Gran Coupe, BMW, CV15

car-news, D2Forged, BMW 6-Series Gran Coupe, BMW, CV15

car-news, D2Forged, BMW 6-Series Gran Coupe, BMW, CV15

Theo Autopro