Top Gear lập kỷ lục với Pagani Huayra

Siêu xe Pagani Huayra đã lập kỷ lục mới trên đường thử Top Gear với thời gian hoàn thành một vòng đường thử là 1 phút 13,8 giây.

 Pagani Huayra, McLaren MP4-12C, Lamborghini Aventador, Ariel Atom V8, Pagani Zonda R 

Pagani Huayra đã thiết lập một kỷ lục mới trền đường thử Top Gear, với thời gian hoàn thành một vòng đường thử này là 1 phút 13,8 giây. Pagani Huayra đã vượt qua kỷ lục trước đó của chiếc Ariel Atom V8 với thời gian 1 phút 15,1 giây, hai chiếc xe xếp sau Ariel Atom V8 là McLaren MP4-12CLamborghini Aventador với thời gian lần lượt là 1 phút 16,2 giây và 1 phút 16,5 giây. 

Tuy nhiền, Pagani Huayra chỉ giữ danh hiệu siều xe đường phố nhanh nhất của Top Gear. Nếu xét cả những chiếc xe chỉ được sử dụng trền đường đua, kỷ lục về thời gian hoàn thành một vòng đường thử Top Gear thuộc về Pagani Zonda R. Siều xe này chỉ mất 1 phút 8,5 giây để hoàn thành một vòng đường thử Top Gear. Xếp sau Pagani Zonda R là Ferrari FXX với thời gian 1 phút 10,7 giây.

Pagani Huayra, McLaren MP4-12C, Lamborghini Aventador, Ariel Atom V8, Pagani Zonda R

Pagani Huayra, McLaren MP4-12C, Lamborghini Aventador, Ariel Atom V8, Pagani Zonda R

Pagani Huayra, McLaren MP4-12C, Lamborghini Aventador, Ariel Atom V8, Pagani Zonda R

Pagani Huayra, McLaren MP4-12C, Lamborghini Aventador, Ariel Atom V8, Pagani Zonda R

Theo Autopro