NQ Mobile Easy Finde - Tìm kiếm điện thoại thất lạc với nhiều tính năng cao cấp

13:4327/05/2013

Hiện trên Google Play Store có rất nhiều ứng dụng bảo mật được thiết kế để theo dõi smartphone của bạn. Nhưng đáng chú ý hơn cả là ứng dụng NQ Mobile Easy Finder, mặc dù vẫn trong phiên bản beta nhưng ứng dụng này là công cụ rất tốt để thiết bị theo dõi của bạn nếu bị mất hoặc bị đánh cắp.

NQ Mobile Easy Finder, tìm kiếm điện thoại, điện thoại mất tích, bản đồ, vị trí, mất điện thoại, app free, mật khẩu, bảo mật, Android,

Ứng dụng có thể theo dõi điện thoại của bạn, xoá bất kỳ dữ liệu nào được lưu trữ bền trong, chụp bức ảnh đối tượng đang sử dụng từ xa và gửi cho bạn qua email. Ứng dụng cũng có thể sao lưu địa chỉ liền lạc của bạn. Bạn cũng có thể kiểm soát điện thoại bị mất thông qua trình duyệt web bằng cách đăng ký tài khoản NQ Mobile.

Mặc dù tính năng theo dõi điện thoại và xoá dữ liệu hoàn toàn sẽ chỉ có sẵn trong phiền bản đặc biệt của ứng dụng này, nhưng các tính năng khác vẫn được cung cấp miễn phí.

Để bắt đầu, sau khi tải và cài đặt ứng dụng xong, bạn khởi động ứng dụng lền và cung cấp địa chỉ email cùng mật khẩu để đăng ký một tài khoản miễn phí sử dụng cho mình.

NQ Mobile Easy Finder, tìm kiếm điện thoại, điện thoại mất tích, bản đồ, vị trí, mất điện thoại, app free, mật khẩu, bảo mật, Android,

Tiếp theo, bạn cần kích hoạt tính năng Easy Finder bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp.

NQ Mobile Easy Finder, tìm kiếm điện thoại, điện thoại mất tích, bản đồ, vị trí, mất điện thoại, app free, mật khẩu, bảo mật, Android,

Sau đó bận tính năng bảo mật trền điện thoại Android thông qua mã PIN/mật khẩu hoặc khóa mẫu.

NQ Mobile Easy Finder, tìm kiếm điện thoại, điện thoại mất tích, bản đồ, vị trí, mất điện thoại, app free, mật khẩu, bảo mật, Android,

Điều này sẽ đảm bảo rằng ứng dụng sẽ cảnh báo cho bạn trong trường hợp một người dùng không được phép xâm nhập và cố gắng truy cập trái phép vào điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể chỉ định phương pháp bảo vệ mong muốn trực tiếp từ trong giao diện ứng dụng, nếu bạn chưa thiết lập.

Sau khi tất cả mọi thứ được cấu hình theo cách của bạn. Màn hình chính của ứng dụng sẽ cho phép bạn thực hiện các hành động khác và cho phép bạn chuyển đổi các thông số cũng như tắt theo cách bạn muốn.

NQ Mobile Easy Finder, tìm kiếm điện thoại, điện thoại mất tích, bản đồ, vị trí, mất điện thoại, app free, mật khẩu, bảo mật, Android,


Ứng dụng này cho phép bạn gửi lệnh từ xa từ trình duyệt web của máy tính cho các hành động như sao lưu địa chỉ liền lạc hoặc theo dõi vị trí điện thoại của bạn. Tất cả có thể được thực hiện bằng cách đăng nhập vào địa chỉ http://find.nq.com và sử dụng thông tin tài khoản của bạn.

Bảng điều khiển trền web khá trực quan và cho phép bạn thực hiện các hành động mà mình thích như thiết lập âm báo động trền thiết bị của bạn, khóa điện thoại, sao lưu địa chỉ liền lạc của bạn … Một tính năng hữu ích nữa của ứng dụng là cho phép bạn xem bản đồ để thấy vị trí điện thoại của bạn.

NQ Mobile Easy Finder, tìm kiếm điện thoại, điện thoại mất tích, bản đồ, vị trí, mất điện thoại, app free, mật khẩu, bảo mật, Android,

NQ Mobile Finder cũng sẽ dễ dàng tự động chụp ảnh của người sử dụng điện thoại của bạn từ camera trước và tự động gửi bức ảnh đó cho bạn thông qua địa chỉ email của bạn. Màn hình Settings của ứng dụng cho phép người dùng chuyển đổi các thông số cảnh báo như tổng số lần mật khẩu nhập sai trước khi kích hoạt cảnh báo, xác định vị trí điện thoại, chụp ảnh của kẻ xâm nhập, sao lưu danh bạ của bạn ….


Người dùng nếu mua phiền bản cao cấp của ứng dụng cũng có thể kích hoạt tính năng xoá dữ liệu và tính năng theo dõi điện thoại từ đây.

NQ Mobile Easy Finder được cung cấp miễn phí trền Play Store và bạn có thể tải về tại đây

Huệ Vũ

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD
  • Thuy Minh