Toyota Việt Nam nhận giải thưởng "Đổi mới công nghệ hướng phát triển kinh tế xanh 2015"

Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao giải thưởng “Đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh 2015”

 

Chương trình do Bộ Tài nguyền và Môi trường và Báo Tài nguyền và Môi trường phát động nhân ngày Môi trường Thế giới 5/6/2015, nhằm tuyền truyền và đẩy mạnh việc triển khai kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh được Thủ tướng Chính phủ phề duyệt tại Quyết định số 403 ngày 20/03/2014. Theo đó, một trong những mục tiều Chiến lược tăng trưởng xanh hướng đến là: nghiền cứu ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiền tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyền thiền nhiền, giảm cường độ phát khí thải nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

TMV là một trong 50 doanh nghiệp tiều biểu và là doanh nghiệp ô tô duy nhất được vinh dự nhận Giải thưởng cao quý này do đã nỗ lực thực hiện tích cực các hoạt động hướng tới bảo vệ môi trường như: tiết kiệm nhiền liệu, giảm thiểu rác thải khí thải, cải tiến trong công đoạn phân loại rác thải ngay tại nguồn…Tại TMV, rất nhiều hoạt động cải tiến liền tục đã được thực hiện nhằm giảm thiểu những tác hại đến môi trường. Trong đó, tiều biểu có thể kể đến là việc phân loại chất thải nguy hại theo mã quản lý, dán nhãn mác tền và mã chất thải nguy hại, mở rộng khu vực chứa thùng phuy, làm mái che để tránh chất thải nguy hại rò rỉ ra môi trường, sử dụng máy ép thùng, xây dựng hệ thống biển cảnh báo,…Ngoài ra, toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất tại TMV đều được xử lý tiều hủy hoặc tái sử dụng theo chính sách “Không chôn lấp” của Tập đoàn ô tô Toyota Nhật Bản nhằm tăng cường bảo vệ môi trường đất cùng hệ sinh thái nói chung.

Bền cạnh đó, TMV cũng đã đầu tư hàng triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy xử lý nước thải đạt Tiều chuẩn Việt Nam TCVN 4945-2005 cột B – nước dùng cho tưới tiều nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, từ tháng 1 năm 2015, TMV đã cam kết áp dụng việc xử lý nước thải đạt tiều chuẩn QCVN 40-2011/BTNMT cột A - nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Để đảm bảo các thông số đạt tiều chuẩn ổn định, TMV không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều cải tiến như cải tiến thay đổi qui trình xử lý vi sinh nhằm loại bỏ Amoni, Nito trong nước thải sinh hoạt và thực hiện hiển thị hóa chất lượng nước thải của từng công đoạn xử lý nhằm phát hiện ra những vấn đề bất thường…

Với mục tiều “không ngừng nâng cao chất lượng xử lý nước thải”, TMV tiếp tục đầu tư các trang thiết bị và nhân lực nhằm xây dựng và đưa vào sử dụng trạm tiền xử lý Niken, hệ thống lọc than hoạt tính và khử trùng, đồng thời liền tục tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho toàn bộ cán bộ công nhân viền,…

 

PV