ProcessManager: Quản lý ứng dụng trên Android

(Điện tử tiêu dùng) - Tương tự như chức năng Task Manager trên Windows, ứng dụng ProcessManager trên HĐH Android cho phép bạn quản lý các phần mềm đang hoạt động.


Chèn hình ảnh nếu có
 ProcessManager


Chức năng hoạt động của ứng dụng này khá đơn giản và rất hữu hiệu, nếu như bạn thường xuyền sử dụng hay cập nhật các phần mềm trền HĐH Android.

Chương trình này sẽ đưa ra bốn thẻ (tab) ở trền cùng của màn hình, tab này bao gồm: Apps, Process, System và Uninstall.

Khi bắt đầu với tùy chọn Apps (hoặc Process hay System), trền màn hình sẽ hiển thị các ứng dụng đang hoạt động theo thứ tự chữ cái và các icons lớn để có thể dễ dàng "click" bằng ngón tay. Lúc này, bạn có thể tùy chọn bấm vào một chương trình, đóng nó hoặc truy cập vào các chức năng, chương trình khác.

Một vài ưu điểm của ứng dụng:
  • Hiển thị thông tin bộ nhớ của các ứng dụng
  • Danh sách ứng dụng cần chặn/ bỏ qua (ignore list)
  • Đóng toàn bộ các ứng dụng
  • Gỡ bỏ các ứng dụng khỏi thiết bị một cách nhanh chóng.
  • Widget
  • Quản lý các ứng dụng đang chạy
Giao diện sử dụng:

processmanager
Hiển thị các chương trình đang hoạt động


processmanager
Danh sách Apps

processmanager
Danh sách Process và chức năng tháo gỡ


processmanager
Danh sách System


ProcessManager hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ nhiều đời máy Android. Người sử dụng có thể tìm kiếm trền Android Market để cài đặt trực tiếp

Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết hơn và download miễn phí tại đây.