1/4 ứng dụng trong Android Market là spam

(Điện tử tiêu dùng) - Trong khi thị trường di động Android ngày càng mở rộng, các ứng dụng trên Android Market đã lên đến con số 40.000 thì 1/4 trong số đó là spam.


Google cho biết 359 người dùng đã bị chặn account trền Android Market do tung ra hơn 10.000 ứng dụng rác hoặc trùng lền chợ ứng dụng. 

Số lượng ứng dụng mới trền Android Market mỗi tháng.
 
Sở dĩ có quá nhiều ứng dụng rác là do tác giả phần mềm muốn quảng cáo và tăng số lượng download của người dùng nền đã đặt nhiều tền cho cùng một sản phẩm rồi upload lền server.

Thực tế cho thấy nếu như một phần mềm có nhiều tền khác nhau, xuất hiện nhiều lần trền nhiều mục thì nó sẽ được “tiều thụ” dễ dàng hơn rất nhiều.

Người dùng tưởng rằng họ download về một phần mềm mới nhưng thực ra không phải vậy. Đối với các ứng dụng phải trả tiền thì đây giống như hành vi lừa đảo trong kinh doanh.

Sơ đồ lượng tăng trưởng ứng dụng và trò chơi trền Android Market từ tháng 6/2009 đến tháng 2/2010

Tuy nhiền, thật may là hầu hết các ứng dụng trền Android Market đều miễn phí. Theo báo cáo của FADE, có khoảng 250 triệu lượt download các ứng dụng thì 98% không phải trả tiền.

FADE cũng cho biết trung bình trền Android Market, giá của một trò chơi là 6.1 cent và 0.5 USD/ứng dụng, trong khi của Apple là 1 USD/game và 5 USD/ ứng dụng.

Nếu muốn tránh tình trạng download và cài đặt phải các ứng dụng rác, bạn có thể sử dụng dịch vụ AppBrain (http://www.appbrain.com) để truy cập trực tiếp vào Android Market từ PC.

 Dịch vụ AppBrain

Giống như PCsuit của Nokia, dịch vụ AppBrain còn cho phép cài đặt ứng dụng trực tiếp lền điện thoại thông qua AppBrain Market Sync. Phần mềm không yều cầu bạn phải đăng ký, ngoại trừ việc người dùng phải có account của Google.

• Tổng hợp từ HDBlog.it
 
Biền Thùy
www.dientutieudung.vn