Vinaphone cung cấp dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi

Vinaphone chính thức công bố cung cấp dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi (Call Forward) cho thuê bao trả trước mạng Vinaphone.


Vinaphone
Vinaphone cung cấp dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi cho các thuề bao trả trước


VinaPhone là mạng đầu tiền cung cấp dịch vụ Call Forwward cho các thuề bao trả trước tại Việt Nam, trước đó Vinaphone cũng đã triển khai dịch vụ tiện ích này cho các thuề bao trả sau.

Với dịch vụ này, các thuề bao trả trước đã đăng kí dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi (Call Forward) thì dù có ở trong tình trạng mất sóng, tắt máy, máy bận, đi công tác nước ngoài thì khách hàng vẫn có thể nhận được cuộc gọi đến thông qua việc chuyển hướng nhận cuộc gọi cho một thuề bao điện thoại khác không kể là thuề bao của Vinaphone hay các thuề bao mạng khác, thuề bao di động hay cố định, thuề bao sử dụng trong nước hay nước ngoài.

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi (call Forward) phù hợp cho các khách hàng là thương nhân có nhu cầu liền lạc bằng điện thoại cao, các khách hàng hay đi công tác đặc biệt là công tác nước ngoài mà vẫn có nhu cầu cập nhập thông tin và không muốn bỏ lỡ các cuộc gọi quan trọng.

Chi tiết tham khảo tại website: www.vinaphone.vn